Bakteriální degradace vybraných polysacharidů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bakteriální degradace vybraných polysacharidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan
dc.contributor.author Dobrovolná, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:11:01Z
dc.date.available 2010-07-13T13:11:01Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/591
dc.description.abstract V práci byl studován počet bakterií rozkládající xanthan a gellan. Výskyt těchto bakterií byl sledován v půdních vzorcích odebraných z Jižního Altaje a také ze vzorku zemědělské zeminy v ČR. Výsledky ukázaly, že degradační bakterie se vyskytují ve všech půdních vzorcích v různých počtech, avšak pokusy o izolaci degradačních bakterií nebyly zcela úspěšné a byly získány převážně bakterie využívající degradační produkty polymerů. cs
dc.format 57 s cs
dc.format.extent 1291713 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject xanthan cs
dc.subject gellan cs
dc.subject degradace cs
dc.subject půda cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject xanthan en
dc.subject gellan en
dc.subject degradation en
dc.subject soil en
dc.subject bacteria en
dc.title Bakteriální degradace vybraných polysacharidů cs
dc.title.alternative Bacterial degradation of some polysaccharides en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated In this thesis the counts of bacteria degrading xanthan or gellan were studied. The occurrences of these bacteria were observed in soil samples obtained in South Altaj and also in one sample of agricultural soil from the Czech Republic. The results showed that degrading bacteria are present in all soil samples in various counts. Advances of isolation of degrading bacteria were not quite successful, only bacteria probably utilizing products of polymers degradation were obtained. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2873
dc.date.assigned 2006-02-20
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
dobrovolná_2006_dp.pdf 1.231Mb PDF View/Open
dobrovolná_2006_vp.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open
dobrovolná_2006_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account