Problematika adopce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika adopce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martinková, Vlasta cs
dc.contributor.author Kolkopová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:45:22Z
dc.date.available 2010-07-16T16:45:22Z
dc.date.issued 2008-05-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6050
dc.description.abstract Má závěrečná bakalářská práce je na téma Problematika adopce. Jde o aktuální téma v sou-vislosti se stoupající neplodností párů v České republice i ve vyspělých zemích. Dnes mnoho mladistvých žije ve smíšených rodinách s nevlastními či polovičními sourozenci, hodně jich vyrůstá v domácnosti s jedním rodičem. Adoptivní rodiny jsou pouze jiným typem rodiny. Bakalářská práce se skládá za dvou částí - teoretické, kde je popsána náhradní rodinná pé-če, pěstounská péče, adopce, legislativa adopce, typy, důvody a emocionální stránka adopcí; a praktické, kde je proveden rozbor o požadavcích a představách o dítěti osvojitelů. Vý-sledky průzkumu jsou zpracovány v tabulkách a grafech s doplňujícími komentáři. cs
dc.format 73 s., 31 s. příloh. cs
dc.format.extent 2086742 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Adopce cs
dc.subject osvojitel cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject neplodnost cs
dc.subject smíšená rodina cs
dc.subject Adoption en
dc.subject adoptive parent en
dc.subject substitute family care en
dc.subject foster care en
dc.subject legislation en
dc.subject infertility en
dc.subject blended family en
dc.title Problematika adopce cs
dc.title.alternative Matters of adoption en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drobná, Alice cs
dc.date.accepted 2008-06-16 cs
dc.description.abstract-translated My closing bachelory work is on the topic Matters of adoption. It is a topical subject con-nected with rising infertility couples in Czech Republic and in advanced states. Today, many teens live in blended families with step- and half-siblings, a good number grow up in single-parent households. Adoptive families are just another type of family. The bachelory work consists of two parts - theoretical, where substitute family care, foster care, adoption, legislation of adoption, types of adoption, reasons for adoption and emo-tional aspects of adoption are written; and practical, where analysis is carried out adoptive parents about demands and fantasies about child. Results of survey are developed in tables and graphs with supplementary annotations. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8092
dc.date.assigned 2008-01-31 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kolkopová_2008_bp.pdf 1.990Mb PDF View/Open
kolkopová_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
kolkopová_2008_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account