Jak vnímají lidé s psychotickým onemocněním kvalitu jejich života

DSpace Repository

Language: English čeština 

Jak vnímají lidé s psychotickým onemocněním kvalitu jejich života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Šišková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:52:54Z
dc.date.available 2010-07-16T16:52:54Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6059
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o kvalitě života lidí s psychotickým onemocněním. V centru zájmu mé práce stojí člověk trpící psychózou a jeho interpretace světa, který ho obklopuje. Práce nahlíží na onemocnění zvané psychóza z druhé strany, ne ze strany odborníků a jejich studií, ale ze strany člověka, který o své nemoci a jejich úskalích ví nejvíce. Cílem této bakalářské práce je proniknout do životní situace lidí s psychotickým onemocnění. Následně pak tyto situace, které ovlivňují, ať negativně či pozitivně, kvalitu života lidí trpících touto nemocí stručně zmapovat. Praktická část má odhalit, zda-li je vůbec kvalita života nemocného nějakým způsobem ovlivněna a jak je tato změna vnímána. cs
dc.format 83 s., 33 s. příloh cs
dc.format.extent 2378431 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Psychóza cs
dc.subject psychotické onemocnění cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject omezení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociální vztahy cs
dc.subject Psychosis en
dc.subject psychotic disorder en
dc.subject disease en
dc.subject quality of life en
dc.subject limitation en
dc.subject familly en
dc.subject social relations en
dc.title Jak vnímají lidé s psychotickým onemocněním kvalitu jejich života cs
dc.title.alternative How people with psychotic diseases perceive quality of their lives en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Růžičková, Martina
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discuss life quality of the people with psychotic disorder. The core of my thesis is made by the man suffering from psychotic disorder and his perceiving of the surroun-ding world. The thesis does not look on this disease called psychosis from the specialist's po-int of view but from the other side. The thesis describes psychosis from handicapped people perception, who know the most about their disease and its difficulty. The bachelor thesis obje-ctive is to infiltrate into life situations of the people with psychotic disorder. Consequently to chart these situations which affects the quality of their lives either positively or negatively. The practical part of the thesis should uncover whether quality of life is affected and how is this change perceived. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7901
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
local.subject psychotici cs
local.subject psychicky nemocní cs
local.subject psychotics en
local.subject mental patients en


Files in this item

Files Size Format View
šišková_2008_bp.pdfBlocked 2.268Mb PDF View/Open
šišková_2008_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
šišková_2008_op.doc 77Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account