Grafický prohlížeč pro Microsoft Windows Mobile

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Grafický prohlížeč pro Microsoft Windows Mobile

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel cs
dc.contributor.author Lux, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:55:19Z
dc.date.issued 2008-05-19 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6067
dc.description.abstract V teoretické části práce jsou popsány technologie spojené s digitální fotografií a částečně je tato moderní technologie porovnána s technologií výroby fotek z kinofilmu z analogových fotoaparátů. Práce se v nejobecnější rovině zabývá technologiemi, které umožňují uskladněné digitální fotografie prohlížet. Okrajově se zde také pojednává o hardwarových platformách a jejich uživatelské obsluze. V praktické části je popsán vytvořený program pro platformu typu Windows Mobile, který využívá při manipulaci s digitálními fotografiemi zejména dotykovou obrazovku, kterou je tato kapesní platforma vybavena. cs
dc.format 60 cs
dc.format.extent 1579149 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 19.05.2013 cs
dc.subject Digital photography en
dc.subject platform en
dc.subject control software en
dc.subject graphical browser en
dc.subject Microsoft Windows Mobile en
dc.subject Digitální fotografie cs
dc.subject platforma cs
dc.subject ovládání softwaru cs
dc.subject grafický prohlížeč cs
dc.subject Microsoft Windows Mobile cs
dc.title Grafický prohlížeč pro Microsoft Windows Mobile cs
dc.title.alternative Graphical viewer for Microsoft Windows Mobile en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikula, Ján cs
dc.date.accepted 2008-06-17 cs
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of the Master thesis, the technologies associated with digital photographs are described. These technologies are partly compared with the older technology. In fact, the thesis deals with viewing stored digital photographs. Hardware platforms and their user control are discussed, too. In the practical part, the developed programme for Windows Mobile platform is presented. This programme uses the touchscreen to operate with digital photograpies. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 9303
dc.date.assigned 2008-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject digitální zobrazování cs
local.subject fotografie cs
local.subject digital imaging en
local.subject photography en


Files in this item

Files Size Format View
lux_2008_dp.pdfBlocked 1.505Mb PDF View/Open
lux_2008_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
lux_2008_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account