Analýza cestovního ruchu v mikroregionu Olomoucko

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza cestovního ruchu v mikroregionu Olomoucko

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří cs
dc.contributor.author Drdáková, Monika cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T16:58:39Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6076
dc.description.abstract Má diplomová práce se zabývá Analýzou cestovního ruchu v mikroregionu Olomoucko. Práce je rozdělena do dvou částí a to do teoretické a do praktické. V teoretické části je obecně vyjádřena problematika cestovního ruchu jako je: vývoj cestovního ruchu, typy cestovního ruchu, pojmy používané v cestovním ruchu, subjekty a objekty cestovního ru-chu V praktické části je popsána charakteristika mikroregionu Olomoucko, která je úzce spjata s cestovním ruchem, celková situace je shrnuta ve SWOT analýze a v závěrečné části jsou popsaná navrhnutá opatření ke zlepšení cestovního ruchu a katalog projektů, který by k tomu měl dopomoci. cs
dc.format 102 s. cs
dc.format.extent 1598430 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038 cs
dc.subject Cestovní ruch cs
dc.subject mikroregion Olomoucko cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject turista cs
dc.subject historické památky v Olomouci cs
dc.subject Travel movement en
dc.subject Olomouc microregion en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject tourist en
dc.subject historical landmarks in Olomouc en
dc.title Analýza cestovního ruchu v mikroregionu Olomoucko cs
dc.title.alternative Analysis of travel movement in microregion Olomouc en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hynek, Alois cs
dc.date.accepted 2008-05-30 cs
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated My diploma thesis deals with the travel movement analysis in Olomouc microregion. This work is divided in to two parts. They are theoretic and the practical. There are general questions of the travel movement promoted in the theoretical part such as the development of the travel movement, the types of travel movements, notions used in the travel move-ment, subjects and objects of the travel movement, Characteristics of the Olomouc microregion are described in the practical part. Those characteristics are closely connected to the travel movement. Also there is the overall situation summarized in the SWOT analy-sis and in the final part there are described the proposals for improvements of the travel movement and a catalogue of projects which should help to meet this proposals. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8834
dc.date.assigned 2008-03-10 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
drdáková_2008_dp.pdfBlocked 1.524Mb PDF View/Open
drdáková_2008_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
drdáková_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account