Reologie, struktura a zpracovatelnost vícefázových polymerních systémů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reologie, struktura a zpracovatelnost vícefázových polymerních systémů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hausnerová, Berenika
dc.contributor.author Kuthanová, Vanda
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:02:47Z
dc.date.available 2010-07-16T17:02:47Z
dc.date.issued 2008-10-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6087
dc.description.abstract Předkládaná doktorská práce se věnuje vícefázovým systémů a sleduje vztah mezi strukturou, tokovými vlastnostmi a zpracovatelností. Zabývá se jak materiály připravenými ze syntetických, tak přírodních polymerů; první představují nemísitelné směsi polykarbonátu (PC) s akrylonitril-butadien-styrenem (ABS) a vysokohustotního polyetylenu (HDPE) s polyamidem 6 (PA6), druhou pak materiály připravené na bázi škrobu. Část práce soustřeďující se na směsi PC/ABS se věnuje zejména jejich morfologii a reologickým vlastnostem s ohledem na ovlivňující faktory jako vliv poměru složek ve směsi, obsah vláken nebo způsob míchání taveniny. Dalším sledovaným činitelem byl způsob zpracování. Vysokohustotní polyetylen a polyamid 6 jsou složky druhé směsi, kterou se práce zabývala. Předmětem bylo kompatibilizovat nepolární HDPE a polární PA6 pomocí ultrazvukového ozařování. Sledované morfologické i reologické parametry potvrdily zlepšení mísitelnosti systému. V části zabývající se přírodními polymery, byly jako výchozí suroviny použity různé druhy škrobových prášků, které byly za přídavku vody a glycerolu zpracovány na termoplastický materiál. Na základě testování tažnosti a smykové viskozity byly optimalizovány poměry složek a zpracovatelské parametry. V dalších krocích se pak jednalo o zpracování termoplastického škrobu vyfukováním. cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Polymerní směs cs
dc.subject kompozit cs
dc.subject škrob cs
dc.subject struktura cs
dc.subject reologie cs
dc.subject ozařování cs
dc.subject vytlačování cs
dc.subject vyfukování cs
dc.subject Polymer blend en
dc.subject composite en
dc.subject starch en
dc.subject morphology en
dc.subject rheology en
dc.subject irradiation en
dc.subject extrusion en
dc.subject film blowing en
dc.title Reologie, struktura a zpracovatelnost vícefázových polymerních systémů cs
dc.title.alternative Rheology-Structure-Processability of Multiphase Polymer System en
dc.type disertační práce cs
dc.date.accepted 2008-12-12
dc.description.abstract-translated The presented thesis is devoted to study of multiphase systems with respect to interrelationship among structure, rheological properties and processability. The materials involved in the study are synthetic polymer blends and composites as well as natural starch based systems. Despite the great utilization of these systems in various fields, there are still many fundamental research subjects to be solved, such as the influence of the processing stage on the material structure which governs the properties of the final product. This work focuses on rheological study together with morphological observations. Polycarbonate (PC) and acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) was melt-mixed and morphological observations, studies of the flow behaviour and the processability was carried out. As influencing factors, blend composition, melt mixing process, method of processing and incorporation of fibers were discussed. Also a polymer system consisting of high-density polyethylene (HDPE) and polyamide-6 (PA6) was in the scope of study. Here ultrasonic irradiation was used for compatibilization and its positive effect on the morphology and rheology was observed and confirmed. Starches of different grades were melt-processed with glycerol and water and further investigated with aspects on both shear and extensional rheology. The materials were further processed by film-blowing. en
dc.description.department Centrum polymerních materiálů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie makromolekulárních látek cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Macromolecular Substances en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 10548
dc.date.assigned 2003-09-01


Files in this item

Files Size Format View
kuthanová_2008_vp.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open
kuthanová_2008_op.zip 213.8Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account