Program rozvoja obce Valča

DSpace Repository

Language: English čeština 

Program rozvoja obce Valča

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří
dc.contributor.author Tomová, Dominika
dc.date.accessioned 2010-07-16T17:34:10Z
dc.date.available 2010-07-16T17:34:10Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6153
dc.description.abstract Pre svoju bakalársku prácu som si vybrala tému Program rozvoja obce Valča. Cieľom tejto práce je analyzovať súčasný stav obce a pokúsiť sa definovať problémovú analýzu vyplý-vajúcu zo SWOT analýzy na základe problémovém analýzy stanovím strategický cieľ, čo povedie k ďalšiemu rozvoju obce. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teore-tická časť zahrňuje legislatívne vymedzenie regionálnej politiky, význam programu rozvoja a role aktérov pri jeho tvorbe. Súčasťou praktickej časti je socioekonomická charakteristi-ka, pričom je stanovená SWOT analýza.z tejto analýzy vyplynie problémová analýza, na základe ktorej je navrhnutý strategický cieľ rozvoja. cs
dc.format 78 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 955191 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject program rozvoja mesta cs
dc.subject socioekonomická charakteristika cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject problémová analýza cs
dc.subject strategický cieľ cs
dc.subject development plan of the village en
dc.subject social-economical characteristic en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategic aids en
dc.subject proposition of arragements en
dc.subject catalogue of projects en
dc.title Program rozvoja obce Valča cs
dc.title.alternative Development program of the Valča village en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2008-09-09
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis called "The development plan of the Valca village" is to analyse the status of the village and try to suggest goals, arrangements and projects leading to further progress. The thesis is separated in two parts - theoretical and practical. The the-oretical part contains the legislative definition of region policy, the importance of the deve-lopment process and the role of their actors. In terms of the social-economical characteris-tic in the practical part is determined a SWOT analysis. At the end of this thesis there are suggested projects and strategic aims of the development Village Valca. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9048
dc.date.assigned 2008-06-15
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
tomová_2008_bp.pdfBlocked 932.8Kb PDF View/Open
tomová_2008_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
tomová_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account