Metody identifikace a řízení systémů s využitím anizochronních modelů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody identifikace a řízení systémů s využitím anizochronních modelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pekař, Libor cs
dc.contributor.author Tomášek, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:01:42Z
dc.date.available 2010-07-16T18:01:42Z
dc.date.issued 2008-09-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6206
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá identifikací a řízením systémů anizochronních modelů. Pomocí metody postupné integrace jsou odvozeny vztahy pro odhady parametrů anizochronního modelu. Získané vztahy jsou dále ověřeny simulačně při identifikaci soustav vyšších řádů. Dále je vytvořen návrh regulátoru pomocí algebraické metody v okruhu RMS. Veškeré postupy jsou implementovány do prostředí Matlab - Simulink a také je vytvořena jednoduchá uživatelská aplikace pro obecné použití. cs
dc.format 45 s. cs
dc.format.extent 344523 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject anisochronic model en
dc.subject successive integration method en
dc.subject higher-order systems en
dc.subject an algebraic method in RMS en
dc.subject anizochronní model cs
dc.subject metoda postupné integrace cs
dc.subject soustava vyšších řádů cs
dc.subject algebraická metoda v okruhu RMS cs
dc.title Metody identifikace a řízení systémů s využitím anizochronních modelů cs
dc.title.alternative The Methods for Identification and Systems Control with Anisochronic Models Application en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dostál, Petr cs
dc.date.accepted 2008-09-09 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the identification and systems control with anisochronic models application. The equations for approximations anisochronic model parameters are derive with the assistance of successive integration method. Obtained equations were verified with simulation by identification with the higher-order systems. An algebraic method in RMS is used for the proposal of controller. All principles were implemented into Matlab - Simulink environment and a user friendly control and simulation program was developed. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/156 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatizace a řídicí technika cs
dc.thesis.degree-discipline Automation and process control en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 9567
dc.date.assigned 2008-02-22 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
tomášek_2008_dp.pdf 336.4Kb PDF View/Open
tomášek_2008_vp.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open
tomášek_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account