Program rozvoje města Přerov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Přerov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novosák, Jiří cs
dc.contributor.author Bartošík, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:40:47Z
dc.date.available 2010-07-16T18:40:47Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6280
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je vypracování programu rozvoje města Přerova. Program roz-voje města obsahuje celkovou socioekonomickou analýzu, její vyhodnocení a navrhnutí aktivit a opatření vedoucích k trvale udržitelnému rozvoji města. Práce je rozdělena do dvou částí a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy a popis programu rozvoje města. V praktické části je popis současné socioekonomické struk-tury města, dále pak hodnocení pomocí SWOT analýzy. Vytvoření vize města a sestavení navrhovaných opatření a aktivit vedoucích k rozvoji města Přerova prostřednictvím katalo-gu projektů. cs
dc.format 80 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 5074889 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Program rozvoje města cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject trvale udržitelný rozvoj cs
dc.subject vize města cs
dc.subject navrhovaná opatření cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject development program of the town en
dc.subject social-economics analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject vision of the town en
dc.subject proposing arrangements en
dc.subject project catalogue en
dc.title Program rozvoje města Přerov cs
dc.title.alternative Development program of the city Přerov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Přikryl, Tomáš cs
dc.date.accepted 2008-06-10 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor research work was to conduct development program of the town of Přerov. The development program of the town includes overall social-economics analysis, its evaluation and propounding of other activities to keep this town development in con-stant figures. My research consists of two seperate parts - theoretical and practical. In theo-retical part are specified main topics, terms and description of the development program of town. Practical part describes current social-ecconomics town structure and town evaluati-on using SWOT analysis. Creation the vision of the town, composition proposing arrange-ments and activities leading to town development through project catalogue. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9008
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bartošík_2008_bp.pdf 4.839Mb PDF View/Open
bartošík_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
bartošík_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account