Marketing strategy proposal for introduction of the new product Granoten SkN Nexxstar - Granitol JSC on the czech plastic-petrochemical-industry market

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketing strategy proposal for introduction of the new product Granoten SkN Nexxstar - Granitol JSC on the czech plastic-petrochemical-industry market

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Eva cs
dc.contributor.author Šumberová, Naděžda cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T18:42:59Z
dc.date.available 2010-07-16T18:42:59Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6286
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové strategie pro zavedení nového výrobku firmy Granitol a.s. na trh. V teoretické části jsou popsána teoretická a metodická východiska pro praktickou část. V praktické části následuje popis podniku a výrobku samotného a analýza odvětví pryžového a plastického odvětví plastikářského průmyslu. V závěru najdeme popis stávající situace podniku a návrh marketingové strategie. Součástí bakalářské práce je několik analýz: SWOT analýza, Porterova analýza pěti konkurenčních sil a BCG analýza, s kterou souvisí i životní cyklus výrobku. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 513481 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject proces vývoje výrobku cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza pěti konkurenčních sil cs
dc.subject BCG analýza cs
dc.subject životní cyklus výrobku cs
dc.subject product development process en
dc.subject marketing strategy en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Growth-share matrix en
dc.subject Porter's five forces analysis en
dc.subject product life cycle en
dc.title Marketing strategy proposal for introduction of the new product Granoten SkN Nexxstar - Granitol JSC on the czech plastic-petrochemical-industry market cs
dc.title.alternative Marketing strategy proposal for introduction of the new product Granoten SkN Nexxstar - Granitol JSC on the czech plastic-petrochemical-industry market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rideg, Tomáš cs
dc.date.accepted 2008-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with marketing strategy proposal for introduction of the new product GRANOTEN SkN Nexxstar - Granitol JSC on the market. Theoretical and methodical pieces of knowledge can be found in theoretic part of this work. Analysis part concerns itself with description of the company and the product, and characteristics of the rubber and plastic products branch. Lastly there is current situation description and the marketing strategy proposal itself. Very important part of this thesis is surely the analyses such as SWOT analysis, Growth-share matrix, Porter's five forces analysis, and Growth-Share matrix which is related with product life cycle. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9735
dc.date.assigned 2008-03-21 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šumberová_2008_bp.pdfBlocked 501.4Kb PDF View/Open
šumberová_2008_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
šumberová_2008_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account