Projektové řešení vnitropodnikových účetních směrnic společnosti Windmöller & Hölscher Prostějov s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projektové řešení vnitropodnikových účetních směrnic společnosti Windmöller & Hölscher Prostějov s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie cs
dc.contributor.author Žváčková, Kamila cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:30:31Z
dc.date.available 2013-08-15T23:00:22Z
dc.date.issued 2008-08-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6401
dc.description.abstract Tato diplomová práce je vypracována pro společnost Windmöller & Hölscher Prostějov s.r.o. Cílem zpracování diplomové práce je tvorba vnitropodnikových účetních směrnic, které vyplývají jak z legislativy, tak i z vnitřních potřeb účetní jednotky. Součástí práce je analýza současného stavu vnitropodnikových účetních směrnic a jednotlivých účetních oblastí. Na základě výsledků analýzy byl vypracován projekt zavedení nových vnitropodni-kových účetních směrnic, jehož součástí je časová, nákladová a riziková analýza. cs
dc.format 104 cs
dc.format.extent 964351 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.08.2013 cs
dc.subject Účetní jednotka cs
dc.subject organizační struktura cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject povinné vnitropodnikové účetní směrnice cs
dc.subject doporučené vnitropodnikové účetní směrnice cs
dc.subject nejvýznamnější položky spo-lečnosti cs
dc.subject Schlüsselwörter: Rechnungeinheit en
dc.subject Organisationsstruktur en
dc.subject Gesetzgebung obligatorische innerbetriebliche Rechnungsanweißungen en
dc.subject empfohlene innerbetriebliche Rechnungsa-nweißungen en
dc.subject bedeutendste Bestandteile der Gesellschaft en
dc.title Projektové řešení vnitropodnikových účetních směrnic společnosti Windmöller & Hölscher Prostějov s.r.o. cs
dc.title.alternative Projektlösung der innerbetrieblichen Rechnunganweißungen,in der Gesellschaft Windmöller & Hölscher Prostějov s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rausová, Jiřina cs
dc.date.accepted 2008-09-08 cs
dc.description.abstract-translated Diese Diplomarbeit wurde für die Gesellschaft Windmöller & Hölscher Prostějov s.r.o. erarbeitet. Das Ziel der Bearbeitung dieser Diplomarbeit ist die Gestaltung der in-nerbetrieblichen Rechnunganweißungen, die sowohl aus der Gesetzgebung als auch den Innenbedürfnissen der Rechnungseinheit hervorgehen. Ein Bestandteil der Arbeit ist die Auswertung des aktuellen Standes der innerbetrieblichen Rechnunganweißungen und der einzelnen Rechnungsbereichen, für die die neuen Anweißungen vorgeschlagen wurden. Aufgrund (Auf der Basis)der Analyzenergebnissen wurde ein Projekt verfasst, der die Ein-führung der neuen innerbetrieblichen Rechnunganweißungen betrifft. Dieses Projekt um-fasst die Zeit-, Kosten- und Risikoanalyze. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8970
dc.date.assigned 2008-06-16 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žváčková_2008_dp.pdfBlocked 941.7Kb PDF View/Open
žváčková_2008_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
žváčková_2008_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account