Zkušenosti s návykovými látkami u středoškoláků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zkušenosti s návykovými látkami u středoškoláků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lízalová, Pavla cs
dc.contributor.author Bednářová, Iva cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T19:47:27Z
dc.date.available 2010-07-16T19:47:27Z
dc.date.issued 2008-04-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6445
dc.description.abstract Zhodnocení vlivu rodinného prostředí, rodinné výchovy a celkově sociální komunity, ve které dnešní mládež vyrůstá na to, že se z některých jedinců stávají jedinci ohrožení a začínají experimentovat s drogou. Jaký je jejich důvod a motivace k tomuto rozhodnutí. Pojednání o drogách a návykových látkách jako celku - historie, druhy, charakteristika a nebezpečnost u nás nejužívanějších a nejoblíbenějších drog mezi mladými lidmi. Zmapování situace o zkušenostech s návykovými látkami u studentů tří státních středních škol v okresním městě Břeclav. Prevence a možná východiska řešení drogové problematiky. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 437065 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Droga cs
dc.subject návyková látka cs
dc.subject mládež cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rodina cs
dc.subject Drug en
dc.subject habit forming substance en
dc.subject youth en
dc.subject environment en
dc.subject prevention en
dc.subject family en
dc.title Zkušenosti s návykovými látkami u středoškoláků cs
dc.title.alternative The experience with habit forming substance among students from secondary schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila cs
dc.date.accepted 2008-06-23 cs
dc.description.abstract-translated Analysisi of influence of home environment, upbringing and social community on the whole, in which youth grows up and that some individiuals become endangered and start to experiment with drugs. What is their reason and motivation to this decision ? Essay on drugs and habit forming substance as a whole - history, sorts, characteristic and danger here most used and popular drugs among young people. Monitoring the situation of experience with habit forming substances among students from three secondary schools in a district town. Prevention and a possible way of solving drug problem. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009311
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bednářová_2008_bp.pdfBlocked 426.8Kb PDF View/Open
bednářová_2008_vp.doc 49.19Kb Microsoft Word View/Open
bednářová_2008_op.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account