Mobbing na pracovišti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mobbing na pracovišti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana cs
dc.contributor.author Macková, Šárka cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:06:07Z
dc.date.available 2010-07-16T20:06:07Z
dc.date.issued 2008-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6490
dc.description.abstract Cílem mé práce je shrnou a utřídit poznatky o problematice mobbingu na pracovišti. Teoretická část se věnuje příčinám vzniku a konkrétním formám mobbingu, osobnosti pachatele i oběti a následkům mobbingu. Zabývá se také postupy, jak šikanu na pracovišti úspěšně řešit i možnostmi prevence. Praktická část obsahuje kvantitativní průzkumné šetření, mapující tuto problematiku u zaměstnanců Městského úřadu v Uherském Brodě. Tato bakalářská práce by měla sloužit k větší informovanosti široké veřejnosti a pomoci managementu nejen na tomto úřadu zkvalitnit organizační kulturu. cs
dc.format 61 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1761867 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject oběť cs
dc.subject šikana cs
dc.subject prevence cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject psychický teror cs
dc.subject mobbing en
dc.subject offender en
dc.subject victim en
dc.subject chicane en
dc.subject prevention en
dc.subject conflict en
dc.subject psychical terror en
dc.title Mobbing na pracovišti cs
dc.title.alternative Mobbing in a workplace en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub cs
dc.date.accepted 2008-06-17 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to summarize and organize knowledge on the issue of mobbing in the workplace. The theoretical part deals with the causes of origin and the specific forms of mobbing, personality of an offender and a victim and the consequences of mobbing. It focuses on procedures of successful solving a bullying problem in the workplace and prevention capabilities as well. The practical part contains quantitative research findings, mapping this issue to employees at the Municipal Office in Uherský Brod. This bachelor thesis should serve to increase awareness of the general public and help not only the management of this office to improve the organizational culture. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7869
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
macková_2008_bp.pdfBlocked 1.680Mb PDF View/Open
macková_2008_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
macková_2008_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account