Konstrukční řešení vstřikovací formy pro tenkostěnný díl

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukční řešení vstřikovací formy pro tenkostěnný díl

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal cs
dc.contributor.author Vašíř, Jakub cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:34:41Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:26Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6541
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro výrobu tenkostěnného plastového dílu, kterým je víčko s integrálním pantem. V teoretické části jsou uvedeny poznatky a zásady, které se týkají procesu vstřikování a konstrukce vstřikovací formy. V praktické části je věnována pozornost konstrukci vstřikovaného dílu a nástroje jako celku. Návrh řešení je inovativního charakteru k již existující vstřikovací formě. Konstrukce formy byla provedena v programu CATIA V5, od 3D parametrických modelů komponentů, až po celou sestavu formy. Součástí práce je kompletní výkresová dokumentace skládající se z výkresu sestavy a výkresů jednotlivých nenormalizovaných částí. Výsledek práce je podpořen technologickou analýzou v programu Moldflow a stanovením ekonomicky výhodné oblasti pro výrobu na navrženém výrobním nástroji. cs
dc.format 93 s. cs
dc.format.extent 6400920 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2010 cs
dc.subject vstřikovací forma cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject polymer cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject Injection Mould en
dc.subject Injection Moulding en
dc.subject Polymer en
dc.subject Design en
dc.title Konstrukční řešení vstřikovací formy pro tenkostěnný díl cs
dc.title.alternative Design of injection mold for thin-wall part en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maňas, Miroslav cs
dc.date.accepted 2008-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The master thesis deals with a construction of an injection mould for a thin-walled plastic cover with a integral hinge. Theoretical part presents knowledge and principles concerning injection moulding process and the construction of the injection mould. Practical part concentrates on the construction of a moulded part and tool as a whole. Suggested solution is innovation of the existent mould. The mould, 3D components and the final assembly were designed in CATIA V5 program. Complete drawing documentation is enclosed. Results were verified by technological analysis in Moldflow program. Next, economical suitability of production on chosen machine was determined. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 8424
dc.date.assigned 2008-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vašíř_2008_dp.pdfBlocked 6.104Mb PDF View/Open
vašíř_2008_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
vašíř_2008_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account