Využití metod sol-gel v materiálovém inženýrství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití metod sol-gel v materiálovém inženýrství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, Lubomír cs
dc.contributor.author Kupská, Ivana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:35:33Z
dc.date.available 2018-09-02T23:00:18Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6544
dc.description.abstract Příprava materiálů metodou sol-gel je v dnešní době často využívá v oboru povrchového inženýrství, hlavně pro své zpracování a relativně krátkou dobu přípravy. Bakalářská práce je zaměřena na přípravu polymerních povlaků právě touto metodou. Výchozí látkou, tedy prekurzorem byl tetraethoxyorthosilan (TEOS). Připravený povlak, byl nanášen na základní látku (substrát), která byla upravena plazmováním. Tento substrát byl dále technologií dip-coating připraven a sušen při teplotě 25C. Vlastnosti a struktura výsledného materiálu, byla určena podle kontaktních úhlů smáčení a povrchových energií. Experimentální část se zabývá závislostí konstantních úhlů smáčení a povrchové energie na reakčních podmínkách. cs
dc.format 36 s. cs
dc.format.extent 1212337 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 02.09.2018 *
dc.subject Metoda sol-gel cs
dc.subject chemické reakce procesu sol-gel cs
dc.subject SPIN coating cs
dc.subject DIP coating cs
dc.subject tetraethylorthosilan cs
dc.subject TEOS cs
dc.subject kontaktní úhel smáčení cs
dc.subject SeeSystém cs
dc.subject Sol-gel method en
dc.subject chemical reactions of sol-gel process en
dc.subject SPIN rating en
dc.subject DIP rating en
dc.subject TEOS en
dc.subject contact angles of wetting en
dc.subject SeeSystem en
dc.title Využití metod sol-gel v materiálovém inženýrství cs
dc.title.alternative Application of the Sol-Gel Methods in Materials Engineering en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Minařík, Antonín cs
dc.date.accepted 2008-09-02 cs
dc.description.abstract-translated Preparation of materials by means of sol-gel method is at the present time very often used technology in materials science of surfaces mainly due to the relatively short time for preparation and processing. Bc. Thesis is aimed on preparation of polymer based coatings by application of the latter method. As the starting material, i.e. the precursor was used tetraethoxyorthosilan (TEOS). Prepared coating was deposited on the base substrate surface which was plasma treated. This substrate was consecutively coated by dip coating method at 25C. Properties and the structure of the final material were characterized by measuring static contact angles of wetting by means of sessile drop method measurements and by determination of the surface free energies. Experimental part deals with the dependence of the contact angles of wetting and of the surface free energy on reaction conditions. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/138 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné *
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8775
dc.date.assigned 2008-02-11 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kupská_2008_bp.pdf 1.156Mb PDF View/Open
kupská_2008_vp.doc 37Kb Microsoft Word View/Open
kupská_2008_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account