Využití didaktických prostředků při výuce (se zaměřením na e-learningový systém)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití didaktických prostředků při výuce (se zaměřením na e-learningový systém)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava cs
dc.contributor.author Líbal, Radek cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:48:09Z
dc.date.available 2010-07-16T20:48:09Z
dc.date.issued 2008-06-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6579
dc.description.abstract Diplomová práce je tematicky zaměřená na klasifikaci didaktických prostředků materiální i nemateriální povahy v kontextu historickém, ale i současném. Součástí práce je hodnocení didaktických prostředků několika známými autory a samozřejmě také jejich uplatnění při výuce. Nejsou zde opomenuty ani vybrané moderní didaktické prostředky z oblastí komunikace a informačních technologií. Pozornost je také věnována e-learningovému systému a způsobu jeho využití ve vyučování. Součástí praktické části této práce jsou základní informace o výukovém systému Moodle a jeho principech. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 5518440 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject didactic means en
dc.subject e-learning en
dc.subject e-course en
dc.subject interactive table en
dc.subject LMS en
dc.subject Moodle en
dc.subject virtual classroom en
dc.subject didaktické prostředky cs
dc.subject e-learning cs
dc.subject e-kurz cs
dc.subject interaktivní tabule cs
dc.subject LMS cs
dc.subject Moodle cs
dc.subject virtuální třída cs
dc.title Využití didaktických prostředků při výuce (se zaměřením na e-learningový systém) cs
dc.title.alternative The utilization of didactic means in the education (with the specialization on the e-learning system) en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mikula, Radek cs
dc.date.accepted 2008-06-30 cs
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on classification of didactic means, that are both of material and non-material character, in the historical and current context. One part of the thesis presents the evaluation of the didactic means by known authors and their application in the classwork. Modern didactic means from the range of communication and information technologies have been concerned as well. Special attention is paid to e-learning system and its application in the education. The practical part of the thesis presents among others the basic information about the Moodle learning system and its principles. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro základní a střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Elementary and Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 8258
dc.date.assigned 2008-02-22 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
líbal_2008_dp.pdf 5.262Mb PDF View/Open
líbal_2008_vp.doc 292Kb Microsoft Word View/Open
líbal_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account