Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováček, Vnislav cs
dc.contributor.author Dobeš, Kamil cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T20:58:48Z
dc.date.available 2010-07-16T20:58:48Z
dc.date.issued 2008-08-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6607
dc.description.abstract Cílem disertační práce je na základě teoretického a terénního výzkumu analyzovat současný stav řízení poptávky v českých organizacích a navrhnout vhodnou metodiku konstrukce poptávkové funkce a procesu prognózování pro potřeby plánování poptávky. Téma disertační práce zabývající se systémy pro řízení poptávky bylo zvoleno za předpokladu stále rostoucího požadavku na schopnost začlenit znalosti tržního prostředí do systémové předpovědi. V první části práce je zpracována literární rešerše dostupné tuzemské i zahraniční literatury. Jsou zde zpracovány poznatky týkající se jak obsahu pojmu řízení poptávky, tak i možnosti začlenění do ostatních podnikových procesů. Součástí práce jsou základní metody konstrukce a prognózování poptávky. Dále jsou zpracovány hypotézy pro výzkumnou část práce. V další části práce jsou uvedeny výsledky provedeného kvantitativního a kvalitativního výzkumu v prostředí českých firem. Vyhodnocování bylo prováděno pomocí standardních statistických postupů, kvadrantové analýzy a obsahové analýzy. V poslední části byla vytvořena metodika konstrukce poptávkové funkce a prognózy poptávky a provedena syntéza teoretických a praktických přínosů disertační práce. cs
dc.format cs
dc.format.extent 1536568 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject řízení poptávky cs
dc.subject prognózování poptávky cs
dc.subject plánování poptávky cs
dc.subject konstrukce poptávkové funkce cs
dc.subject řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů cs
dc.subject demand management en
dc.subject demand forecasting en
dc.subject demand planning en
dc.subject constructing demand function en
dc.subject supply chain management en
dc.title Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací cs
dc.title.alternative Implementation of the Demand Management in Conditions of Czech Enterprises en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Březinová, Olga cs
dc.contributor.referee Jáč, Ivan cs
dc.date.accepted 2008-10-15 cs
dc.description.abstract-translated The aim of the dissertation is to analyze the contemporary state of Demand Management in Czech companies based on theoretical and field researches which should result into drafting a suitable methodology of constructing demand function and forecasting process for demand forecasting. The topic of the dissertation had been preconditioned by a growing need for implementing and integrating demand forecasting into the process of demand management. The first part deals with the theoretical background which is based on both Czech and foreign sources. The terminology of demand management and demand forecasting is established as well as other processes influencing marketing management. The basic methods of constructing and forecasting demand are introduced together with hypotheses solved in the practical part. The second part of the dissertation summarizes the results of a quantitative and qualitative survey within Czech companies. The results evaluation makes advantage from standardized statistical methods and content analysis. The last part deals with the methodology of constructing demand function and demand forecasting and is concluded by a synthesis of theoretical and practical outcomes of the dissertation. en
dc.description.department Ústav ekonomie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 10478
dc.date.assigned 2001-10-14 cs


Files in this item

Files Size Format View
dobeš_2008_dp.pdf 1.465Mb PDF View/Open
dobeš_2008_vp.zip 17.04Kb Unknown View/Open
dobeš_2008_op.pdf 95.98Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account