Projekt procesních změn v rámci celního řízení, v návaznosti na bezpečnostní novelu Celního kodexu Společenství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt procesních změn v rámci celního řízení, v návaznosti na bezpečnostní novelu Celního kodexu Společenství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kloudová, Jitka
dc.contributor.author Vašina, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-16T22:47:21Z
dc.date.available 2013-05-05T23:00:26Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6849
dc.description.abstract Ve své diplomové práci jsem se snažil navrhnout a vypracovat projekt procesních změn, v souvislosti s bezpečnostní novelou Celního kodexu Společenství. V celním řízení se jedná zejména o změnu procesu při propouštění zboží do režimu dovozu. V teoretické části popisuji organizaci Celní správy a základní pojmy, se kterými pak v další části pracuji. V praktické části pak mám popsán stav v celním řízení před změnou předpisů a po jejich změně. Na základě těchto informací jsem vypracoval projekt změn. cs
dc.format 89 s. cs
dc.format.extent 1159756 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2013
dc.subject Celní správa cs
dc.subject celní řízení cs
dc.subject proces cs
dc.subject dovoz cs
dc.subject vývoz cs
dc.subject board of custome en
dc.subject customs operation en
dc.subject suit en
dc.subject import en
dc.subject export en
dc.title Projekt procesních změn v rámci celního řízení, v návaznosti na bezpečnostní novelu Celního kodexu Společenství cs
dc.title.alternative Project procedural changes in terms of customs drive, in concurrence on security novel customs codex European union en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dobeš, Kamil
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.description.abstract-translated In his diploma work work I strove suggest and work up project procedural changes, in connection with security novel customs codex company. In customs drive acts especially about change of the process at leak goods to the regime supply. In theoretic parts describe organization board of customs and fundamental terms, which then in next parts work. In practical parts then I have described state in customs drive before change recipes and after their change. On the basis these information I work up project changes en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8907
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vašina_2008_dp.pdfBlocked 1.106Mb PDF View/Open
vašina_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
vašina_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account