Ekonomické zhodnocení norem ISO 9001 v podniku AMES, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomické zhodnocení norem ISO 9001 v podniku AMES, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Smolík, Dušan cs
dc.contributor.author Pohlová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:02:44Z
dc.date.available 2010-07-16T23:02:44Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6874
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá zavedením norem ISO 9001/2000 ve společnosti AMES, s.r.o. V teoretické části je popsán systém managementu jakosti dle norem ISO řady 9000 a systém environmentálního managementu dle norem ISO 14000. Dále jsou vysvětleny po-stupy pro hodnocení výkonnosti podniku a to jak klasické tak moderní měřítka výkonnosti. Praktická část obsahuje popis společnosti, dále finanční analýzu za tři roky před zavedením norem ISO. Potom je popsán průběh certifikace a postupy dle systému managementu jakos-ti. Diplomová práce obsahuje ekonomické zhodnocení po zavedení norem a následně ná-vrhy a doporučení na základě zjištěných skutečností. cs
dc.format 87 s., 16 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1721553 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject ISO cs
dc.subject systém managementu jakosti cs
dc.subject certifikace cs
dc.subject hodnocení výkonnosti cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ISO en
dc.subject quality control management system en
dc.subject certification en
dc.subject evaluating outputs en
dc.subject fi-nancial analysis en
dc.title Ekonomické zhodnocení norem ISO 9001 v podniku AMES, s.r.o. cs
dc.title.alternative Economic analysis of implementation of standards ISO 9001 in Ames, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řeháček, Petr cs
dc.date.accepted 2008-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the implementation of ISO 9001/2000 norms in the company AMES, s.r.o. The theoretical portion includes a description of the quality control ma-nagement system specified by ISO 9000 and the environmental control management sys-tem of ISO 14000. The procedures for evaluating the outputs of the company, using both classical and modern measurements, are also described. The practical portion provides a description of the company, including a financial analysis for the three years prior to im-plementing the ISO norms. The next description involves the course of certification and the procedures stipulated by the quality control management system. The thesis includes finan-cial evaluations following the implementation of the norms, with proposals and recom-mendations based on the acquired information. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 9086
dc.date.assigned 2008-03-10 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
pohlová_2008_dp.pdfBlocked 1.641Mb PDF View/Open
pohlová_2008_vp.pdf 83.73Kb PDF View/Open
pohlová_2008_op.pdf 52.76Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account