Analýza vybraných látek z rostlin Aloe vera chromatografickými metodami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vybraných látek z rostlin Aloe vera chromatografickými metodami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valášek, Pavel cs
dc.contributor.author Bučková, Markéta cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:03:30Z
dc.date.available 2010-07-16T23:03:30Z
dc.date.issued 2008-05-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6875
dc.description.abstract Teoretická část diplomové práce je změřena na charakterizaci rostliny Aloe vera z botanického i chemického hlediska. Důraz je kladen na její významné obsahové látky, na jejich vlastnosti a to jak z chemického, tak farmakologického aspektu. Praktická část naplňuje cíl diplomové práce, kterým bylo pomocí chromatografických metod analyzovat vybrané skupiny látek rostliny Aloe vera. Analýza je soustředěna na metody plošné a kolonové chromatografie a především na metody, které jsou vhodné k provozní kontrole při průmyslovém zpracování. Získané výsledky jsou vyhodnoceny dostupnými metodami a to jak z hlediska kvalitativního, tak kvantitativního. Dále jsou výsledky statisticky zpracovány a na závěr celkově vyhodnoceny. cs
dc.format 96 s., 19 s. příloh cs
dc.format.extent 5257648 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Aloe vera cs
dc.subject aloin cs
dc.subject antrachinony cs
dc.subject aloe emodin cs
dc.subject chromatogram cs
dc.subject Aloe vera en
dc.subject aloin en
dc.subject anthraquinones en
dc.subject aloe-emodin en
dc.subject chromatogram en
dc.title Analýza vybraných látek z rostlin Aloe vera chromatografickými metodami cs
dc.title.alternative Analysis of selected substances from Aloe Vera plants using chromatographic methods en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rop, Otakar cs
dc.date.accepted 2008-06-03 cs
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the dissertation is focused on characterization of Aloe vera plant from both botanical and chemical point of view. Emphasis is laid on the important substances contained in it and its properties with consideration of both chemical and pharmacological aspects. The aim of the whole dissertation is the practical part; it consists in analysing suitable groups of Aloe vera plant using chromatographic methods. The analysis is focused on the methods of area and column chromatography and in particular on the methods that are suitable for operational monitoring during industrial processing. The results obtained are assessed using the methods available from both qualitative and quantitative point of view. The results are also processed statistically and evaluated generally in the conclusion. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 8038
dc.date.assigned 2007-11-21 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bučková_2008_dp.pdfBlocked 5.014Mb PDF View/Open
bučková_2008_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
bučková_2008_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account