Měření toku kaučukových směsí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Měření toku kaučukových směsí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maláč, Jiří
dc.contributor.author Sedláčková, Olga
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:23:14Z
dc.date.available 2010-07-16T23:23:14Z
dc.date.issued 2008-06-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6908
dc.description.abstract Úkolem této bakalářské práce je vypracovat literární rešerši na téma popis toku kauču-kových směsí. V teoretické části je práce zaměřena na rozdělení kaučuků, jednotlivých druhů přísad a na popis jejich vlastností. Dále se zabývá zkoušením a vyhodnocením kaučukových směsí a jejich způsobů používání. Součástí práce je i popis měření tokových křivek a zkoušení me-chanických vlastností, chování při míchání a zvláště chování při vytlačování. V další části je vyhodnocena praktická zkouška změny chování kaučukových směsí při vy-tlačování pro různé druhy kaučuků. cs
dc.format 68 cs
dc.format.extent 2468414 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kaučuk cs
dc.subject směs cs
dc.subject tok cs
dc.subject plasticita cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject vytlačování a vytlačovací stroj cs
dc.subject rubber en
dc.subject rubber compound en
dc.subject flow en
dc.subject plasticity en
dc.subject physical - mechanical properties en
dc.subject extrusion en
dc.subject extruder en
dc.title Měření toku kaučukových směsí cs
dc.title.alternative Measurement the rubber compounds flow en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Špaček, Josef
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to describe and measure the rubber compounds flow. The theoretical part is mainly focused on describing the different types of rubber, ingredi-ents and their division into groups according to their characteristic properties. This part also contains a description of different methods for rubber compounds testing and evaluating. The secondary aim was the flow curves measurement in the case of different rubber compounds, mechanical properties and their behaviour during mixing and extrusion. The practical part contains the evaluation of the tests of the changes in rubber compounds behaviour through mixing and extruding. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/141 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 8042
dc.date.assigned 2008-02-11
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sedláčková_2008_bp.pdfBlocked 2.354Mb PDF View/Open
sedláčková_2008_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
sedláčková_2008_op.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account