Psychosociální problematika mentálně postižených klientů při hospitalizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychosociální problematika mentálně postižených klientů při hospitalizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářová, Stanislava cs
dc.contributor.author Drahá, Eva cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:49:42Z
dc.date.available 2010-07-16T23:49:42Z
dc.date.issued 2008-05-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6954
dc.description.abstract V závěrečné bakalářské práci se zabývám psychosociální problematikou mentálně postižených klientů při hospitalizaci. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části popisuji historický vývoj psychiatrického lékařství a ošetřovatelství. Následně se zaměřuji na problematiku mentální retardace, především na vztah členů rodiny k mentálně postiženému a také na překážky, které mohou nastat v průběhu hospitalizace. Praktickou část tvoří analýza dotazníkového šetření. Dotazovaní byli rodiče, opatrovníci mentálně postižených dětí a zdravotnický personál. Cílem průzkumu bylo zjistit nejčastější problémy při hospitalizaci mentálně retardovaného klienta. Výsledky šetření jsou zpracovány do tabulek, znázorněny graficky a doplněny komentářem. cs
dc.format 138 s. cs
dc.format.extent 3332566 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject hospitalizace cs
dc.subject klient cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject práva cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject mental retardation en
dc.subject hospitalization en
dc.subject patient en
dc.subject parents en
dc.subject communication en
dc.subject rights en
dc.subject research via questionnaire en
dc.title Psychosociální problematika mentálně postižených klientů při hospitalizaci cs
dc.title.alternative Psychosocial problems of mentally ill patients during hospitalization en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krátká, Anna cs
dc.date.accepted 2008-06-17 cs
dc.description.abstract-translated In my Bachelor's Diploma Thesis I deal with the psychosocial problems of mentally ill patients during hospitalization. My Bachelor's Diploma Thesis consists of two parts. In theoretical part I describe historical development of psychiatric medicine and nursing. Then I concern with the problems connected with mental retardation, particularly I am interested in the relationships between the members of family and mentally ill person. I also point at the obstacles that can appear during hospitalization. Second part is based on a survey via questionnaire. Respondents were the parents, the minders of mentally ill patients and the medical personnel. The aim of my research is finding out the most common problems during hospitalization of mentally ill patients. The results of the survey are compiled into the tables, the graphs and there are added commentaries there. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8120
dc.date.assigned 2008-01-31 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
drahá_2008_bp.pdf 3.178Mb PDF View/Open
drahá_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
drahá_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account