Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice s.r.o. s využitím nástrojů marketingového mixu na trhu České a Slovenské republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice s.r.o. s využitím nástrojů marketingového mixu na trhu České a Slovenské republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav cs
dc.contributor.author El Chaarová, Linda cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T23:55:57Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/6970
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá projektem zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice s.r.o Práce je rozdělena do tří hlavních částí: teoretické, analytické a projektové. V první části jsou z literárních zdrojů zpracovány teoretické podklady k tématům konku-rence, konkurenceschopnosti, konkurenční výhody a marketingového mixu jako prostředku pro zvyšování konkurenceschopnosti firmy. V analytické části je charakterizována firma Greiner Packaging Slušovice, následuje zhodnocení marketingového mixu, SWOT analýza, PEST analýza , Porterův pěti faktorový model a analýza nejdůležitějších konkurentů na českém a slovenském trhu. Na základě provedených analýz je vypracován projekt vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice. Projekt je podroben nákladové a rizikové analýze. cs
dc.format 99 s., 14 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5184754 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038 cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Porterův pěti faktorový model cs
dc.subject potravinářské obaly cs
dc.subject competition en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive strategy en
dc.subject marketing mix en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject food package en
dc.title Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Greiner Packaging Slušovice s.r.o. s využitím nástrojů marketingového mixu na trhu České a Slovenské republiky cs
dc.title.alternative Project of competition advancement of Greiner Packaging Ltd with the usage of marketing implements on the Czech and Slovak Market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Voloch, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2008-05-26 cs
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with project of improvement competitive advantage of company Greiner Packaging Slušovice, Ltd. The thesis is divided into three main parts: theory, analysis and project. The first part includes general information about competition, competitive advantage and marketing mix as an instrument for improvement competitive advantage of the company. Company Greiner Packaging Slušovice is presented in the analytical part, after marketing mix analysis, PEST analysis, SWOT analysis, Porter's analysis and the main competitors' analysis on Czech and Slovak market follow. On the basis of analysis results is suggested the project which directives to improvement competitive advantage of company Greiner Packaging Slušovice. The project is subjected to cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8199
dc.date.assigned 2008-03-14 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
el chaarová_2008_dp.pdfBlocked 4.944Mb PDF View/Open
el chaarová_2008_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
el chaarová_2008_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account