Program rozvoje města Fryštáku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program rozvoje města Fryštáku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich cs
dc.contributor.author Doležel, Václav cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:26:24Z
dc.date.available 2010-07-17T00:26:24Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7049
dc.description.abstract Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil program rozvoje města Fryštáku. V teoretické části definuji základní pojmy z oblasti rozvoje měst a obcí a regionální teorie. Praktická část obsahuje rozbor situace města v současné době, kde se věnuji především demografickému vývoji, ekonomickému vývoji, kulturní a sociální sféře aj. Zjištěné údaje vyhodnocuji ve slabých a silných stránkách města, příležitostech a ohroženích, neboli SWOT analýze. Na tuto část navazuje návrh řešení rozvoje města v katalogu projektů. Cílem této práce je popsat celkový socioekonomický stav města a navrhnout řešení a pod-mínky pro ekonomický rozvoj města. cs
dc.format 79 s., 6 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3811521 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Program rozvoje města cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategické cíle cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Town development programme en
dc.subject regional development en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategits targets en
dc.subject catalogue of project en
dc.title Program rozvoje města Fryštáku cs
dc.title.alternative The Fryšták Municipality Development Programme en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grebeníček, Pavel cs
dc.date.accepted 2008-06-10 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor's thesis deals with the development plan of city Fryšták. The theoretical part consists of basic definitions and terms concerning city and commune development with a special emphasis on the regional theory. The practical part contains a deep analysis of the city current state. It applies to the demographic and economic development as well as the cultural and social sphere. The observed facts have been evaluated in "The City's Weakness and Strong Points, Opportunities and Possible Risks", or the so-called "SWOT" analysis. The final part suggesting future city development in the projects catalogue is a follow-up to the previous one. The thesis's main objective is to describe the complete socio-economic city state and to suggest a solution and conditions for future city development. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 9014
dc.date.assigned 2008-03-17 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
doležel_2008_bp.pdfBlocked 3.634Mb PDF View/Open
doležel_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
doležel_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account