Návrh vytvoření uceleného kalkulačního systému vedoucího k efektivnějšímu řízení nákladů ve firmě Ekolak, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh vytvoření uceleného kalkulačního systému vedoucího k efektivnějšímu řízení nákladů ve firmě Ekolak, s.r.o.

Show full item record

No preview available
Title: Návrh vytvoření uceleného kalkulačního systému vedoucího k efektivnějšímu řízení nákladů ve firmě Ekolak, s.r.o.
Author: Skovajsa, Adam
Advisor: Novák, Petr
Abstract: Cílem mé diplomové práce je vytvoření uceleného kalkulačního systému ve společnosti Ekolak, s.r.o., jenž povede k efektivnějšímu řízení nákladů. První část mé práce, tedy teoretická část, je souhrnem poznatků získaných na základě rešer-še literatury. Teoretická část je zaměřena na oblast nákladů a kalkulací, jenž jsem zde podrobně charakterizoval. V praktické části nejprve uvádím popis společnosti. Dále se zabývám podrobnou analýzou nákladů a kalkulačního systému společnosti, jenž bude podkladem pro má budoucí mana-žerská rozhodování. Zjištěné nedostatky jsou východiskem pro projektovou část, v níž se zabývám jejich řešením, čímž zajistím zefektivnění dosavadního stavu. Konkrétně se zaměřuji na chybný postup při kalkulačním členění nákladů a při sestavení kalkulace a též doplňuji chybějící čle-nění nákladů v závislosti na objemu prováděných výkonů. Navržené řešení ověřuji pomocí stanovení limitů variabilních a fixních nákladů a limitů cen. Dále vyhodnocuji přínosy a rizika, jenž souvisí s realizací projektového řešení. Výstupem mé práce jsou závěrečná doporučení pro management společnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/7076
Date: 2008-05-05
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2018
Department: Ústav podnikové ekonomiky
Discipline: Podniková ekonomika
Grade for thesis and defense: A 9106


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
skovajsa_2008_dp.pdfBlocked 1.047Mb PDF View/Open
skovajsa_2008_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
skovajsa_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account