Příprava laboratorních úloh pro předmět Identifikace náhodných procesů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava laboratorních úloh pro předmět Identifikace náhodných procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubalčík, Marek cs
dc.contributor.author Šmigura, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:41:25Z
dc.date.available 2010-07-17T00:41:25Z
dc.date.issued 2008-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7090
dc.description.abstract Podstatou této bakalářské práce je vypracování úloh zabývajících se identifikací statistických vlastností vstupních a výstupních signálů dynamických systémů a využití těchto signálů k identifikaci samotného systému. Tyto úlohy jsou vypracovány včetně možného zadání úkolu a jsou využitelné ve výuce předmětu Modelování a identifikace náhodných procesů. První úlohou je získání základních statistických vlastností vstupních a výstupních veličin při buzení soustavy pseudonáhodným signálem (PNBS). Druhá úloha se zabývá identifikací reálné tepelné soustavy s využitím pseudonáhodného signálu (PNBS). Na základě naměřených dat je pak jednorázovou a rekurzivní metodou nejmenších čtverců (MNČ) určen diskrétní přenos soustavy. Pro proměření tepelné soustavy a její identifikaci byl vytvořen PNBS generátor, realizovaný v prostředí MATLAB. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 2445939 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject System identification en
dc.subject methods of identification en
dc.subject statistical characteristics en
dc.subject Identifikace systémů cs
dc.subject metody identifikace cs
dc.subject statistické vlastnosti cs
dc.title Příprava laboratorních úloh pro předmět Identifikace náhodných procesů cs
dc.title.alternative Preparation of laboratory exams for subject Identification of random processes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Petr cs
dc.date.accepted 2008-06-18 cs
dc.description.abstract-translated The principle of this bachelor thesis is working out of parts, which are occupied by identification of statistical properties input and output signals of dynamic systems and usage this signals to identification this system. These parts are working out completely and make the best of education in Modelling and identification of random processes. The first part is give to elementary statistical properties input and output quantity by generating pseudo-random binary signal (PRBS). The second part deals with identification real thermo system with usage pseudo-random binary signal. On the basis measuring data is lump-sum lest squares method give to discreet transmission of system. Pseudo-random binary signal generator was constructed for measuring of thermo system and identification of this system, which was realized in spaces of MATLAB. en
dc.description.department Ústav řízení procesů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/96 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemické a procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemical and process engineering en
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cs
dc.identifier.stag 3385
dc.date.assigned 2008-02-22 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
šmigura_2008_bp.pdfBlocked 2.332Mb PDF View/Open
šmigura_2008_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
šmigura_2008_op.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account