[NEOBHÁJENO] Dobrovolnictví a kvalita života seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Dobrovolnictví a kvalita života seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Hašková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-17T00:59:40Z
dc.date.available 2010-07-17T00:59:40Z
dc.date.issued 2008-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7137
dc.description.abstract V diplomové práci se zabývám oblastí dobrovolnictví. S ním spojená činnost může mít významný vliv na formování osobnosti mladého člověka, utvářet v něm žádoucí postoje a názory, a svým způsobem i pomoci řešit některé vnitřní problémy spojené s utvářením její integrity Dalším tématem, kterým se zde zabývám je kvalita života seniorů. Problematika kvality života je v posledních letech aktuálním tématem v mnoha vědních oborech, zasahuje tedy i do oblasti stáří a stárnutí. Stárnutí je proces, který se týká nejenom samotných seniorů, ale nás všech, začíná od narození a končí až smrtí. Toto téma jsem si vybrala proto, že jsem se sama o daném tématu chtěla více dozvědět a nahlédnout tak do problematiky, která se začíná dostávat do popředí zájmu veřejnosti. cs
dc.format 87 cs
dc.format.extent 1725281 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject motivace cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject senior cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject Volunteer en
dc.subject volunteering en
dc.subject motivation en
dc.subject nonprofit organization en
dc.subject Old age en
dc.subject senescence en
dc.subject senior en
dc.subject quality of life en
dc.title [NEOBHÁJENO] Dobrovolnictví a kvalita života seniorů cs
dc.title.alternative Voluntaring and quality of life seniors en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated In this dissertation, I have been engaged in an area of voluntary work. Activities linked to the voluntary works can significantly influence forming of young people personality, shape person's desirable attitudes and views and, in a way, can even help to solve internal problems, connected to forming of uoung people's integrity. Quality of senior's life is another topic of my dissertation. Quality of life is an upcoming subject of common talk in many branches of science lately, and as such, it intervene in area of old age and ageing process. Aging is a process relating to all of us, not only to seniors, it starts at the birth and finishes with the death. I have chosen this topic because I wanted to learn more about this matter and, also, to consult issue, witch is becoming the forefront of public interest. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result neobhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/224 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7743
dc.date.assigned 2008-01-03
utb.result.grade F
utb.result.grade F
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject homes for the aged en


Files in this item

Files Size Format View
hašková_2008_dp.pdfBlocked 1.645Mb PDF View/Open
hašková_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hašková_2008_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account