Konstrukce vstřikovací formy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce vstřikovací formy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Michal cs
dc.contributor.author Maroň, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T01:05:58Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:29Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7148
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí vstřikovací formy pro plastový dílec Omega nosič vnější SK461. V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny poznatky z oblasti designu plastových dílců, konstrukce vstřikovacích forem a z oblasti vstřikovací-ho procesu. V praktické části diplomové práce je vytvořena parametrická sestava vstřiko-vací formy pro zadaný plastový dílec včetně prověření návrhu sestavy pomocí dvou koneč-ně prvkových programů. Následně je zhotovena výrobní dokumentace vstřikovací formy, podle které je vstřikovací forma realizována a následně odzkoušena v sériovém provozu. cs
dc.format 95 cs
dc.format.extent 7589216 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2010 cs
dc.subject Vstřikovací forma cs
dc.subject plastový dílec cs
dc.subject vstřikovací stroj cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject Injection mould en
dc.subject plastic part en
dc.subject injection machine en
dc.subject construction en
dc.title Konstrukce vstřikovací formy cs
dc.title.alternative Design of injection mold en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Maňas, David cs
dc.date.accepted 2008-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the construction of injection mould for plastic part Omega nosič vnější SK461. The theoretical part of thesis mentioned knowledge from the area design plastic part, construction injection mould and injection process. In the practical part has been created parametric assembly of injection mould for engaged plastic part including verification by two FEM programs. Subsequently was made drawings of injection mould, according that was mould realize and then verify in serial process. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 8520
dc.date.assigned 2008-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
maroň_2008_dp.pdfBlocked 7.237Mb PDF View/Open
maroň_2008_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
maroň_2008_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account