Canisterapie, její rozšíření a zkušenosti s ní v zařízeních na Zlínsku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Canisterapie, její rozšíření a zkušenosti s ní v zařízeních na Zlínsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Smrčková, Květa
dc.date.accessioned 2010-07-17T01:56:37Z
dc.date.available 2010-07-17T01:56:37Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7247
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá canisterapií, přičemž cílem výzkumu je zmapování rozšíření této metody v regionu města Zlína. V teoretické části je canisterapie definována. Jsou zde vymezeny okruhy jejího působení, popsána zařízení, ve kterých může být praktikována, historie canisterapie a její ukotvení v našem legislativním systému. V praktické části jsou na základě výsledků výzkumu realizovaného pomocí strukturovaných rozhovorů formulovány strategie pro rozšíření canisterapie ve vymezeném regionu. cs
dc.format 61 s., 18 s příloh cs
dc.format.extent 5191225 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject canisterapie cs
dc.subject canisterapeutický tým cs
dc.subject pes cs
dc.subject terapie cs
dc.subject zařízení sociální péče cs
dc.subject strukturovaný rozhovor cs
dc.subject canistherapy en
dc.subject canistherapy team en
dc.subject dog en
dc.subject therapy en
dc.subject social weltare institutions en
dc.subject structured interviews en
dc.title Canisterapie, její rozšíření a zkušenosti s ní v zařízeních na Zlínsku cs
dc.title.alternative Canistheraphy, Its Spread and Experiences in Organizations in Zlin Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řeháčková, Helena
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with canistherapy with the focus on recording the spread of this method in Zlin region. The notion canistherapy is defined in the theoretical section. Apart from this, the fields of its use are discussed here together with the description of instituti-ons where this method can be applied as well as the history of canistherapy and its inte-gration i out legislative system. The practical section, based on research carried out by means of structured interviews, provides strategies for expansion of canistherapy in the defined region. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7894
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
smrčková_2008_bp.pdf 4.950Mb PDF View/Open
smrčková_2008_vp.doc 87.5Kb Microsoft Word View/Open
smrčková_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account