Návrh strategického rozvoje Olomouckého kraje s důrazem na rozvoj cestovního ruchu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh strategického rozvoje Olomouckého kraje s důrazem na rozvoj cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Gogelová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T02:01:25Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:29Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7261
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem strategického rozvoje Olomouckého kraje se zaměřením na cestovní ruch. V teoretické části jsou definovány základní pojmy související s regionálním rozvojem, regionální strategií a regionálním marketingem. V analytické části je provedena analýza současného stavu regionu, která je východiskem pro zpracování projektu. V praktické části je navržen systém organizace a řízení cestovního ruchu v Olomouckém kraji, který zde dosud chybí. Destinační management podpoří image regionu, marketingové aktivity a přispěje ke zvýšení návštěvnosti regionu domácími i zahraničními turisty. cs
dc.format 97 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2310958 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2010
dc.subject Region cs
dc.subject regionální rozvoj cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject regionální strategie cs
dc.subject regionální marketing cs
dc.subject kraj cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject turista cs
dc.subject destinační management cs
dc.subject Region en
dc.subject regional development en
dc.subject regional politics en
dc.subject regional strategy en
dc.subject regional marketing en
dc.subject region en
dc.subject marketing mix en
dc.subject tourism en
dc.subject tourist en
dc.subject destination management en
dc.title Návrh strategického rozvoje Olomouckého kraje s důrazem na rozvoj cestovního ruchu cs
dc.title.alternative Proposal of strategic development of the Olomouc region with emphasis on the development of tourism en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ondrušková, Jitka
dc.date.accepted 2008-06-02
dc.description.abstract-translated Dissertation concerns suggestion of strategic development of the Olomouc region with accent on tourism. In the theoretical part, the basic terms are defined relating to regional development, regional strategy and regional marketing. The analytical part includes the analysis of the current situation of the region, which represents the base of the project. In the practical part there is a proposal of the system of organisation and management of tourism in the Olomouc region, which is still lacking there. The destination management will support image of the region, marketing activities and will contribute to improvement of attendance of the region by Czech and foreign tourists. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8410
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
gogelová_2008_dp.pdfBlocked 2.203Mb PDF View/Open
gogelová_2008_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
gogelová_2008_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account