Marjánka Kupcojic

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marjánka Kupcojic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slivka, Ondrej
dc.contributor.author Šobáňová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:02:03Z
dc.date.available 2010-07-13T14:02:03Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/733
dc.description.abstract Krátký animovaný film Marjánka Kupcojic je inspirován textem stejnojmenné lidové písně, která pochází z jižních Čech z oblasti Prácheňska. Tato skutečnost ovlivnila i výtvarnou složku filmu.Výtvarná stylizace byla vytvářena v duchu jihočeského lidového umění. Je zde tak možno rozpoznat charakteristické prvky stavebního slohu selského baroka, zdobnost dekoru blatských výšivek či typickou siluetu lidového oděvu z této oblasti. Výtvarná technika i barevnost, ve které převládá bílá, červená a růžová, odráží náladu příběhu. Technika animace kombinuje klasickou kreslenou animaci s ploškovou. Jednotlivé fáze či zdrojové obrazy byly kresleny ručně a později upravovány v počítači. Hudební úprava, kterou vytvořil Jaroslav Krček, pochází z kompaktu "Žito, žitečko" skupiny Musica Bohemica Prague. Tato skladba je velmi inspirativní a ponechává možnost k zapojení vlastní fantazie. Díky náhlé inspiraci vznikl i námět na příběh o Marjánce Kupcojic. Děj je zasazen do období letních dnů, kdy zrají jahody a rodí se motýli. A právě jahody a motýli se celým příběhem prolínají a spolu s hlavní hrdinkou hrají tyto atributy klíčovou roli. Příběh je plný kontrastů, nečekaných proměn a překvapí svým závěrem. Celé pojetí filmu - příběh, výtvarná složka i výběr hudby se nese v duchu poetiky lidových písní. cs
dc.format 73 s., 34 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 20095313 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject lidová píseň cs
dc.subject Marjánka Kupcojic cs
dc.subject Marjánka Součkojic cs
dc.subject poetika lidové písně cs
dc.subject jihočeský folklor cs
dc.subject selské baroko cs
dc.subject lidová výšivka cs
dc.subject lidový oděv cs
dc.subject stylizace lidového oděvu cs
dc.subject symbolika barev cs
dc.subject dobová tabu v lidové písni cs
dc.subject traditional folk song en
dc.subject Marjanka Kupcojic en
dc.subject Marjanka Souckojic en
dc.subject poetics of folk song en
dc.subject folklore from south Bohemia en
dc.subject rustic baroque en
dc.subject folk needlework en
dc.subject folk costume en
dc.subject stylization of folk costume en
dc.subject colour symbology en
dc.subject contemporary taboo in folk song en
dc.title Marjánka Kupcojic cs
dc.title.alternative Marjanka Kupcojic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated Short animated film "Marjanka Kupcojic" was inspired by the text of a traditional folk song of the same name from South Bohemia (region Prachensko). This fact also influenced the art component of the film. Art stylization was created in the spirit of south Bohemian folk art. That is why it is possible to recognize the essential features of rustic baroque style here, the richness of needlework decoration from Blata region or you can see here a typical folk costume silhouette of south Bohemian region. Art technique and colourfullness dominated by white, red and rose reflect the mood of the story. Animation technique combines classical animated cartoon with "listel" animation. Single frames or source pictures were hand - lettered and then edited in computer. Musical arrangements created by Jaroslav Krcek come from compact disc called "Zito, Zitecko" recorded by musical group Musica Bohemica Prague. This piece is very inspirative and gives you a chance to use your own fantasy. The theme of the story was created thanks to a brainwave, too. The plot is set in the time of summer days when strawberries ripen and butterflies are born. And it is the strawberries and butterflies that weave through the whole story and together with the main character they play the key role of the story. The story with surprising finale is full of contrasts and unexpected metamorphoses. The spirit of the whole film bears the attributes of poetics of folk songs. All conception of this animated film was created in a spirit of traditional folk songs poetics. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 2903
dc.date.assigned 2006-02-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šobáňová_2006_bp.pdfBlocked 19.16Mb PDF View/Open
šobáňová_2006_vp.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open
šobáňová_2006_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account