Efektivní komunikace města Valašské Meziříčí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efektivní komunikace města Valašské Meziříčí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga cs
dc.contributor.author Baroš, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:11:54Z
dc.date.available 2018-04-25T23:00:16Z
dc.date.issued 2008-04-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7434
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá komunikací městského úřadu ve Valašském Meziříčí. Cílem této práce je analyzovat současný systém komunikace a navrhnout změny a navrhnout strategii pro zefektivnění komunikace s veřejností a médii. V teoretické části jsou popsány základy managementu a řízení měst a obcí, teorie komunikace a způsoby jak poznat potřeby občanů. Část teoretické části se věnuje také corporate identity a významu značky a image. Analytická část se zabývá rozborem komunikačních a propagačních aktivit města Valašské Meziříčí, popisuje a navrhuje změny v marketingovém výzkumu, které prováděl městský úřad. Jsou zde uvedeny výsledky vlastních výzkumů provedených pro tuto diplomovou práci. Praktická část dále navazuje na závěry z analytické části a popisuje záměr k vzniku nového oddělení propagace a komunikace. cs
dc.format 94 cs
dc.format.extent 938321 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2018 cs
dc.subject Komunikace cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject městský úřad cs
dc.subject občan cs
dc.subject corporate identity cs
dc.subject strategie cs
dc.subject public relations cs
dc.subject elektronická komunikace cs
dc.subject Communication en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing research en
dc.subject town council en
dc.subject citizen en
dc.subject corporate identity en
dc.subject strategy en
dc.subject public relations en
dc.subject e-communication en
dc.title Efektivní komunikace města Valašské Meziříčí cs
dc.title.alternative Efficient communication of a town Valasske Mezirici en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda cs
dc.date.accepted 2008-05-30 cs
dc.description.abstract-translated This Diploma thesis deals with communication of the Town council Valasske Mezirici. The objective of this thesis is analyse present status of communication and propose alterations for efficient communication with public and media. The teoretical part is consists elementals management and govering of cities and towns, communication theory and ways to recognise needs of citizens. Part of teoretical part attend to corporate identity and avail of brand and image. Analytic part do analysis of commonucation and promotion activity of town Valasske Mezirici, describe and propose changes in marketing research, which did Town council. And the results of the self research for this thesis are desribe in analytic part. Practical part concur on findings from analytic part and desribe intention to conception new communication and promotion department. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7541
dc.date.assigned 2008-01-07 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
baroš_2008_dp.pdfBlocked 916.3Kb PDF View/Open
baroš_2008_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
baroš_2008_op.doc 59Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account