Probační a mediační služba ČR a jejich role při prevenci trestné činnosti mládeže ve spolupráci s rodinou.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Probační a mediační služba ČR a jejich role při prevenci trestné činnosti mládeže ve spolupráci s rodinou.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín cs
dc.contributor.author Liška, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:16:40Z
dc.date.issued 2008-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7450
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o činnosti úředníků Probační a mediační služby ČR (PMS) a jejich roli v prevenci trestné činnosti mládeže ve spolupráci s rodinou. V první části jsme připomněli základní údaje a objasnili smysl PMS. V další fázi práce jsme konkretizovali práci pracovníků PMS v jejich péči o mladistvé pachatele trestných činů v souladu se zákonem 218/2003 Sb. Dále jsme se zaměřili na rodinu, základní rozčlenění rodin, funkci rodiny, důležitost výchovy v rodině i mimo rodinu. Další kapitola zkráceně pojednává o prevenci kriminality mládeže v Americe. V poslední kapitole jsme uvedli poznatky a zjištěné informace z praxe ve středisku PMS v Jihlavě. cs
dc.format 63 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 870152 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 29.04.2038 cs
dc.subject Probační a mediační služba ČR cs
dc.subject probace cs
dc.subject mediace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject poškozený cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject dohled cs
dc.subject obecně prospěšné práce cs
dc.subject probační program cs
dc.subject Probation and mediation services in the Czech Republic en
dc.subject probation en
dc.subject mediation en
dc.subject prevention en
dc.subject criminal behaviour en
dc.subject victims of crime en
dc.subject young people en
dc.subject family en
dc.subject upbringing en
dc.subject supervision en
dc.subject com en
dc.title Probační a mediační služba ČR a jejich role při prevenci trestné činnosti mládeže ve spolupráci s rodinou. cs
dc.title.alternative Probation and Mediation Service in the Czech Republic and thein role in the prevention of criminal acts by young people in co-operation with their families en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav cs
dc.date.accepted 2008-06-25 cs
dc.date.vskp-available 2038-04-29
dc.description.abstract-translated This Bachelorś Dissertation is a treatise on the performance of officers in the Probation and Mediation Service (PMS) in the Czech Republic and thein role in the prevention of criminal acts by young people in co-operation with their families. In the first part, we reiterate general information on and clarify the purpose of the PMS. In the next part of the work, we explain the actual work of PMS officers in regard to their care of juvenile offenders in accordance with statute 218/2003 Sb. Next we focus on the family, explaining the general types of family, the function of the family unit and the importace of upbringing within and outside the family. The next chapter deals briefly with the prevention of the criminal acts of young people in America. In the final chapter, we present our own experiences and conclusions as a result of my time with the PMS in Jihlava. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009433
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
liška_2008_bp.pdfBlocked 849.7Kb PDF View/Open
liška_2008_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
liška_2008_op.doc 123.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account