Psychosociální intervence u onkologicky nemocných pacientů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychosociální intervence u onkologicky nemocných pacientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeháčková, Helena cs
dc.contributor.author Bernátová, Karla cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:28:54Z
dc.date.available 2010-07-17T03:28:54Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7470
dc.description.abstract Onkologické onemocnění patří ke smutné realitě současné společnosti. Výskyt rakovinných onemocnění v naší populaci neustále roste. Existence této reality se stala impulsem pro napsání mé bakalářské práce, která se zaměřuje na psychické prožívání onkologicky ne-mocných pacientů od zjištění diagnózy až po přijetí nemoci. V teoretické části se zabývám pojmem rakovina, možnými příčinami, člověkem jeho potřebami, reakcemi na diagnózu, problematickým prožíváním, bolestí, která se objevuje při rakovině, ale také komunikací, vztahy, životními hodnotami V praktické části přistupuji k rozboru dotazníkového šetření, které jsem prováděla na onko-logickém oddělení fakultní nemocnice v Ostravě. cs
dc.format 83 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 609828 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rakovina cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject reakce cs
dc.subject bolest cs
dc.subject léčba cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject faktory cs
dc.subject životní křivka cs
dc.subject lékař cs
dc.subject pacient cs
dc.subject Keywords: cancer en
dc.subject need en
dc.subject reaction en
dc.subject pain en
dc.subject medication en
dc.subject communication en
dc.subject factors en
dc.subject life stage en
dc.subject doctor en
dc.subject patient en
dc.title Psychosociální intervence u onkologicky nemocných pacientů cs
dc.title.alternative Psychosocial intervention at patients with cancer diagnosis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla cs
dc.date.accepted 2008-06-19 cs
dc.description.abstract-translated An increasing number of patients with cancer diagnosis is on increase in our society nowa-days and that has inspired me to write this thesis. To be cancer diagnosed is a dramatic event in one's life that exerts big pressure not only on person itself but on a family, friends and colleagues, too. In the theoretical part of this thesis I look at person's needs at the time of being diagnosed, his reaction to the diagnosis, subsequent problematic emotions connected with pain; pain not only physical but also mental. Next I look at the communication within the family members with such a patient. Finally, I deal with the impact of patient's temperament and a change of values. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 9064
dc.date.assigned 2008-01-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bernátová_2008_bp.pdf 595.5Kb PDF View/Open
bernátová_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
bernátová_2008_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account