Financování ochrany kulturních památek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Financování ochrany kulturních památek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Pešlová, Adéla
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:32:40Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:51Z
dc.date.issued 2008-08-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7483
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využívání finanční pomoci vlastníků vybraných kulturních památek, jež se nachází na území Zlínského kraje, a to prostřednictvím veřejné podpory a vlastních příjmů vlastníků. V teoretické části je obsažena charakteristika a kategorizace kulturních památek, právní úprava figurující v oblasti státní památkové péče a charakteristika jednotlivých možností finanční pomoci. Praktická část obsahuje popis jednotlivých akcí památkových obnov realizovaných ve Zlínském kraji, v rámci kterých vlastníci využívají rozdílné finanční pomoci. cs
dc.format 70 s., 1 s. příloh cs
dc.format.extent 839142 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.08.2010
dc.subject kulturní památka cs
dc.subject veřejná podpora cs
dc.subject vlastní příjmy cs
dc.subject historic monument en
dc.subject public support en
dc.subject own receipts en
dc.title Financování ochrany kulturních památek cs
dc.title.alternative Financing of protection the culture relics en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr
dc.date.accepted 2008-09-11
dc.description.abstract-translated The thesis are considering to possibilities of using financial support owners of the historical monuments, which are located in the Zlin area, namely by the public support and allowances from the owners. The theoretic part contained characterization and categorization historical monuments, law in the field state care of historical monuments, and characterization particular possibilities financial support. The practical part of the thesis contained description particular action historical renewal realized in the Zlin area within using different financial support by owners. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8896
dc.date.assigned 2008-06-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pešlová_2008_dp.pdfBlocked 819.4Kb PDF View/Open
pešlová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
pešlová_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account