Návrh projektu využití controllingu pro řízení firmy Hanhart Morkovice, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh projektu využití controllingu pro řízení firmy Hanhart Morkovice, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr cs
dc.contributor.author Krpcová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T03:57:52Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7529
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce "Návrh projektu využití controllingu pro řízení firmy Hanhart Morkovice, s.r.o." je analyzovat současné využívání controllingu a jeho nástrojů v uvedené firmě a navrhnout, jak je využívat při řízení.Práce je rozdělena na dvě základní části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem se zaměřila na definici základních pojmů z oblasti controllingu a prozkoumala jsem příslušnou literaturu. V praktické části je charakterizována firma Hanhart Morkovice, s.r.o. Analyzovala jsem současný stav v oblasti využívání controllingu a navrhla opatření a postupy, kterými lze zlepšit jeho využití. V projektové části je samotný návrh konkrétního řešení odstranění nedostatků. Navrhla jsem ukazatele a metody, které by firma měla používat. Diplomová práce ve svém závěru zhodnocuje ekonomické hledisko, controllingové přínosy a rizika projektového řešení. cs
dc.format 108 s., 11 s. příloh cs
dc.format.extent 1654616 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2038 cs
dc.subject controlling cs
dc.subject operativní cs
dc.subject controller cs
dc.subject projekt cs
dc.subject plánování cs
dc.subject nástroje controllingu cs
dc.subject ukazatele cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject controlling en
dc.subject operative en
dc.subject controller en
dc.subject project en
dc.subject planning en
dc.subject instruments of controlling coefficient en
dc.subject fixed costs en
dc.subject variable costs en
dc.title Návrh projektu využití controllingu pro řízení firmy Hanhart Morkovice, s.r.o. cs
dc.title.alternative The project scheme of controlling use for management in the company Hanhart Morkovice, s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman cs
dc.date.accepted 2008-05-27 cs
dc.date.vskp-available 2038-05-05
dc.description.abstract-translated The main aim of Master thesis "The project scheme of controlling use for management in the company Hanhart Morkovice, s.r.o." is to analyze present use of controlling and his instruments in this firm and to project how to use them in management.The project is divided into two main parts: theoretical and practical. In the theoretical part I concentrated on definition of main controlling ideas and I analyzed the literature. In the practical part there is characteristics of Hanhart Morkovice, s.r.o. I analyzed present situation in the field of controlling usage and I proposed coefficients and methods which should this firm apply. The main project part suggests specific solutions to solve all problems and make debugging. This diploma paper evaluates at its conclusion the economic point of view, the controlling benefits and liability of the project solution. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 9074
dc.date.assigned 2008-03-10 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
krpcová_2008_dp.pdfBlocked 1.577Mb PDF View/Open
krpcová_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
krpcová_2008_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account