Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě BYTservis - služby, spol. s r. o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě BYTservis - služby, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ladová, Janka cs
dc.contributor.author Ruisl, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T04:08:39Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:31Z
dc.date.issued 2008-05-23 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7559
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce je provést analýzu spokojenosti zaměstnanců ve společnosti BYTservis - služby, spol. s r. o. pomocí dotazníkového šetření. V první části práce se zabývám teoretickými poznatky z odborné literatury, jež souvisí se zadaným tématem. Obsahem druhého oddílu je praktická analýza sestávající se z představení společnosti a dále ze zhodnocení současného stavu spokojenosti zaměstnanců. Na závěr se pokusím navrhnout opodstatněné doporučení pro zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, jejich uspokojení v práci a s prací, případně firemní kultury. cs
dc.format 59 s., 15 s. obr příloh cs
dc.format.extent 1224804 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.05.2010 cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject Maslowova teorie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject human resources en
dc.subject motivation en
dc.subject Maslow's theory en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject quantitative research en
dc.subject questionnaire en
dc.title Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě BYTservis - služby, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative Analysis of employees satisfaction in the company BYTservis - služby, spol. s r. o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra cs
dc.date.accepted 2008-06-11 cs
dc.description.abstract-translated The main target of this bachelor thesis is to carry out an analysis of the employee satisfaction in BYTservis - služby, spol. ltd. by means of questionnaire's investigation. In the first part of the work I deal with some theoretical knowledge related to the given theme. Contents of the second part is practical analysis consisting of the company's introduction and of valorization actual position of the employees satisfaction. At the end I try to suggest some substantive recommendation for improving working conditions of employees, their satisfaction in work and with work, if need be company culture. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 9785
dc.date.assigned 2008-03-21 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
ruisl_2008_bp.pdfBlocked 1.168Mb PDF View/Open
ruisl_2008_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
ruisl_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account