Zefektivnění činnosti Celní správy České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zefektivnění činnosti Celní správy České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Zapletal, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:26:34Z
dc.date.available 2015-11-18T16:23:41Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7743
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je pokusit se navrhnout doporučení dalších kroků vedoucích ke zlepšování stavu Celní správy České republiky, zvyšování efektivity činnosti Celní správy a zlepšení organizace jednotlivých agend vykonávaných Celní správou. Teoretická část práce seznamuje v obecné rovině s Celní správou České republiky, je zde popsána její organizační struktura, včetně zhodnocení funkčnosti a efektivnosti této organizační struktury. Praktická část práce popisuje hlavní procesy a činností vykonávané Celní správou, identifikuje silné stránky a příležitostí ke zlepšení popsané organizační struktury a popsaných hlavních procesů a činností, dále jsou zde navržena doporučení ke zlepšování současného stavu Celní správy a zvyšování efektivity činnosti Celní správy. cs
dc.format 92 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1395298 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2015
dc.subject clo cs
dc.subject celní správa cs
dc.subject celní orgány cs
dc.subject organizační struktura celní správy cs
dc.subject činnost celní správy cs
dc.subject modernizace celní správy cs
dc.subject duty en
dc.subject customs administration en
dc.subject customs authorities en
dc.subject Customs Administration organizational structure en
dc.subject Customs Administration activity en
dc.subject modernization of the Customs Administration en
dc.title Zefektivnění činnosti Celní správy České republiky cs
dc.title.alternative The improvement of effectiveness in actions of the Czech Customs Administration en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chleboun, Jan
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is an attempt to propose recommendations for further steps leading to improving the status of the Customs Administration of the Czech Republic, increasing the effectiveness of Customs Administration activities and improving the organization of individual transactions performed by the Customs Administration. The theoretical part of this work presents the Customs Administration of the Czech Republic at a general level, describing its organizational structure, including evaluating the functionality and effectiveness of this organizational structure. The practical section of the work describes the main processes and activities performed by the Customs Administration, identifies the strong points and opportunities for improving the described organizational structure and main processes and activities, as well as proposing recommendations for improving the current status and increasing the effectiveness of the Customs Administration. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8912
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
zapletal_2008_dp.pdfBlocked 1.330Mb PDF View/Open
zapletal_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
zapletal_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account