Ekonomické zhodnocení zavedení elektronického mýtného v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomické zhodnocení zavedení elektronického mýtného v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurta, Josef cs
dc.contributor.author Palátová, Michaela cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:34:40Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:31Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7766
dc.description.abstract V práci je prezentována tématika elektronického mýtného všeobecně, ale i konkrétně v podmínkách České republiky. Vzhledem k tomu, že téma bylo aktuálním problémem již dlouhou dobu před jeho ostrým provozem, je zde alespoň stručně naznačen celý systém elektronického mýtného, jeho druhy, které fungují v Evropě, a od počátku roku 2007 i v naší republice. Zmíněny jsou způsoby plateb mýtného, technologie výběrů, průběh vý-běrového řízení a nástin druhé etapy. V praktické části práce je naznačeno srovnání techno-logií využívaných v zemích Evropy a České republice. Práce obsahuje podrobnější analýzu provozu mýtného v prvním roce fungování a následné varianty optimalizace systému. cs
dc.format 72 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 7688387 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2010 cs
dc.subject elektronické mýto cs
dc.subject technologie cs
dc.subject výběrové řízení cs
dc.subject analýza provozu cs
dc.subject electronic toll en
dc.subject technology en
dc.subject selection process en
dc.subject operation analysis en
dc.title Ekonomické zhodnocení zavedení elektronického mýtného v České republice cs
dc.title.alternative Economic evaluation of the establishment of electronic toll in the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Watroba, Vít cs
dc.date.accepted 2008-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with electronic toll generally and in particular for the conditions in the Czech Republic too. With regard to the fact that this topic was the actual problem for a long time before its implementation, the thesis contains at least brief indication of the whole electronic toll system, its types which work in Europe and since 2007 in the Czech Republic as well. Ways of payment, selection technology, selection process and the second stage outline are also mentioned. The practical part of the thesis outlines the comparison of the technologies used in European countries and in the Czech Republic. The thesis contains detailed analysis of the first year of operating and subsequent variants of the toll system optimization. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 9084
dc.date.assigned 2008-03-10 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
palátová_2008_dp.pdfBlocked 7.332Mb PDF View/Open
palátová_2008_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
palátová_2008_op.pdf 78.05Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account