Problematika týrané ženy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika týrané ženy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křemenová, Jana
dc.contributor.author Kopřivová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-17T05:35:43Z
dc.date.available 2010-07-17T05:35:43Z
dc.date.issued 2008-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7769
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce na téma Problematika týrané ženy je zaměřena na seznámení čtenářů s tímto problémem. Jde o aktuální téma v souvislosti s nedostatečnou informova-ností žen o tomto problému. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - teoretická, zde jsou popsány možné formy týrá-ní, klíčové znaky týrání, muži jako pachatelé a ženy jako oběti, pomoc nabízená v souvislosti s tímto tématem. V praktické části, je provedena analýza informovanosti žen o pro-blematice týrání. Výsledky průzkumu jsou rozpracovány v tabulkách a grafech s doplňujícími komentáři. cs
dc.format 76 s. cs
dc.format.extent 1330178 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Týrání cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject žena cs
dc.subject agresor cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject abuse en
dc.subject home violence en
dc.subject women en
dc.subject aggressor en
dc.subject help en
dc.subject knowing en
dc.subject research en
dc.subject questionary en
dc.title Problematika týrané ženy cs
dc.title.alternative Problem of the abuse women en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Maule, Miloslav
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated The final bachelor work about problem of the abuse women is directed on acquainting with this problem. The bachelor work is composed of two parts. The theoretical part - there are described the possible wals of maltreating, the key sign sof maltreating, the men as offender and the women as victim, the offered aid connected with this problem. The practical part - there is an analysis about informatness of women with problem of maltreat. The results of public apinion poll are showed in charts and graphs with comments. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8093
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kopřivová_2008_bp.pdfBlocked 1.268Mb PDF View/Open
kopřivová_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
kopřivová_2008_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account