Úprva objemu a jakosti pekařských koblih s použitím přídatných látek a smažicích olejů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úprva objemu a jakosti pekařských koblih s použitím přídatných látek a smažicích olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pečivová, Pavlína cs
dc.contributor.author Němcová, Alena cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T06:57:52Z
dc.date.available 2010-07-17T06:57:52Z
dc.date.issued 2009-08-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7796
dc.description.abstract V práci byl sledován vliv přídatných látek přidávaných do pšeničného těsta. Jako přídatné látky byly použity: koblihová směs, monoacylglycerol v různých zastoupeních. Pro tuto práci bylo připraveno pět rozdílných vzorků těsta. Dva vzorky těst obsahovaly rozdílné množství koblihové směsi a další dva byly obohaceny o monoacylglycerol, také v rozdílném množství. Připraveno bylo i kontrolní těsto (bez použití přídatných látek). U všech vzorků těst byly provedeny chemická analýzy. Bylo stanoveno pH a sušina u zkoumaných vzorků těst. Z připravených vzorků těst byly usmaženy koblihy. Kvalita pekařského výrobku byla zkoumána metodami senzorické analýzy. Z výsledků byl určen nejpreferovanější a nejméně preferovaný vzorek koblih. Nejlépe preferovány byly koblihy s přídavky koblihové směsi a nejhůře preferovány byly koblihy s přídavky monoacylglycerolu. cs
dc.format 44 s., 8 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1193144 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject aditivum cs
dc.subject koblih cs
dc.subject pšeničné těsto cs
dc.subject chemická analýza cs
dc.subject additive en
dc.subject donut en
dc.subject wheat flour dough en
dc.subject chemical analyses en
dc.title Úprva objemu a jakosti pekařských koblih s použitím přídatných látek a smažicích olejů cs
dc.title.alternative Adjustment of the volume and quality bakery donuts using additives and frying oils en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanuštiak, Pavel cs
dc.date.accepted 2009-09-09 cs
dc.description.abstract-translated The influence of additives which were added into wheat flour dough was monitored in this work. Donut mixture and monoacylglycerols in different additions were used in this study. There were prepared 5 different samples of doughs for this work. Two samples of dough contained different addition of donut mixture and other two samples contained different addition of monoacylglycerols. It was prepared control dough (without additives) too. All samples were subjected to chemical analysis of doughs (pH, dry matter content). There were baked donuts from prepared samples of the doughs. Quality of bakery products was investigated by sensory analysis. It was determinated the most preferred and the least preferred samples of donuts. The most preferred samples of donuts were donuts with addi-tions of donuts mixtures and the least preferred ones were donuts with additions of monoacylglycerols. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 12500
dc.date.assigned 2009-02-18 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
němcová_2009_bp.pdf 1.137Mb PDF View/Open
němcová_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
němcová_2009_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account