Bioflokulační vlastnosti bakteriálních exopolymerů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bioflokulační vlastnosti bakteriálních exopolymerů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžička, Jan cs
dc.contributor.author Husárová, Lucie cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T07:30:58Z
dc.date.available 2010-07-17T07:30:58Z
dc.date.issued 2009-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7862
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o využití bakteriálních exopolymerů pro flokulační účely, a to zejména v čistírenských technologiích. První část experimentální práce je zaměřena na popis extracelulárního biopolymeru produkovaného bakterií Pseudoxanthomonas sp. FR 8. Extracelulární polymer je charakterizován kvantitativními a kvalitativními stanoveními. Ve druhé části jsou ověřována možná použití vybraných bakteriálních (xanthanu, gellanu a ECOFLOCKU Psx.) a řasových (alginátu sodného) polymerů pro odvodňování anaerobní-ho čistírenského kalu, včetně zhodnocení potřeby vícemocných kationtů. cs
dc.format 107 cs
dc.format.extent 7255408 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject extracelulární polymery cs
dc.subject flokulace cs
dc.subject odvodňování anaerobního čistírenského kalu cs
dc.subject bacterias en
dc.subject extracellular polymers en
dc.subject flocculation en
dc.subject dewatering of anaerobic sludge en
dc.title Bioflokulační vlastnosti bakteriálních exopolymerů cs
dc.title.alternative Bioflocculating properties of bacterial exopolymers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated My master thesis has focused on using the bacterial exopolymers as a flocculating agents, especially in wastewater treatment technologies. The first part of the thesis includes the characterization of extracellular biopolymer produced by Pseudoxanthomonas sp. FR 8 bacterium. Quantitative and qualitative analyses has been applied in order to determine properties of biopolymer. In second part the possibilities of selected bacterial (xanthan, gellan and ECOFLOCK Psx.) and algal (sodium alginate) polysaccharides application for dewatering of anaerobic sludge has been tested. Furthermore, the need of polycations for that process has been evaluated. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 10796
dc.date.assigned 2009-02-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
husárová_2009_dp.pdfBlocked 6.919Mb PDF View/Open
husárová_2009_vp.doc 35.5Kb Microsoft Word View/Open
husárová_2009_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account