Archivace dat s využitím HSM a FSM v prostředí OS Unix.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Archivace dat s využitím HSM a FSM v prostředí OS Unix.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman cs
dc.contributor.author Holec, Jiří cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T08:38:17Z
dc.date.available 2010-07-17T08:38:17Z
dc.date.issued 2009-05-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/7984
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá archivací digitálních dat, dokumentů a souborů, přibližuje problematiku archivace, životního cyklu elektronického dokumentů. Je přiblížen vícevrstvý model archivace a problematika jednotlivých vrstev modelu a možnosti řešení těchto problémů. Cílem bylo přiblížit problematiku archivace, problému jednotlivých vrstev ve vícevrstvém modelu, zmapovat situaci na trhu, vybrat a navrhnout řešení pro nejnižší vrstvu z vícevrst-vého modelu. cs
dc.format 75 s., 5 s. přloh. cs
dc.format.extent 1931447 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Archiving en
dc.subject backup en
dc.subject data storage en
dc.subject data security en
dc.subject HSM en
dc.subject FSM en
dc.subject document life cycle en
dc.subject OAIS en
dc.subject Document management system en
dc.subject Archivace cs
dc.subject zálohování cs
dc.subject ukládání dat cs
dc.subject zabezpečení dat cs
dc.subject HSM cs
dc.subject FSM cs
dc.subject životní cyklus dokumentu cs
dc.subject OAIS cs
dc.subject Správa dokumentů cs
dc.title Archivace dat s využitím HSM a FSM v prostředí OS Unix. cs
dc.title.alternative Data archiving in Unix OS by FSM and HSM. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kavka, Libor cs
dc.date.accepted 2009-06-17 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the archiving of digital data, documents and files, approaching the issue of archiving, the life cycle of electronic documents. The multi-layer model approach the issue of archiving and various layers of the model and options for solving these pro-blems. The aim was to bring the issue of archiving, the problem of the individual layers in multi-model, situation on the market, select and propose solutions for the lowest layer of the multilayer model. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 11942
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject správa dokumentů cs
local.subject electronic document management en


Files in this item

Files Size Format View
holec_2009_dp.pdfBlocked 1.841Mb PDF View/Open
holec_2009_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
holec_2009_op.doc 255.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account