Projekt marketingového plánu firmy Impromat Klima spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt marketingového plánu firmy Impromat Klima spol. s r. o.

Show full item record

No preview available
Title: Projekt marketingového plánu firmy Impromat Klima spol. s r. o.
Author: Drábková, Martina
Advisor: Kubík, Josef
Abstract: Tématem této diplomové práce je marketingový plán společnosti Impromat Klima na ná-sledující období. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, která se potom dělí na analytickou a projektovou část. V teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky o marketingovém plánování z dostupných literárních zdrojů. V analytické části je uvedena charakteristika společnosti, zhodnoceno ekonomické okolí firmy pomocí STEP analýzy a Porterova modelu, dále je zde zpracována SWOT analýza, BCG matice a současný marke-tingový mix firmy. V projektové části jsou stanoveny marketingové cíle, které jsou rozpra-covány v jednotlivých akčních programech. Na závěr je vypočítán rozpočet celkového pro-jektu, který je následně podroben nákladové, časové a rizikové analýze. Nezapomíná se ani na nutnou kontrolu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8042
Date: 2009-05-04
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2011
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: B 11022


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
drábková_2009_dp.pdfBlocked 12.67Mb PDF
drábková_2009_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
drábková_2009_op.pdf 121.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account