Studium mechanických charakteristik laminátové stěny

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Studium mechanických charakteristik laminátové stěny

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Studium mechanických charakteristik laminátové stěny
Autor: Horký, Vladislav
Vedoucí: Šuba, Oldřich
Abstrakt: Diplomová práce popisuje druhy, vlastnosti (materiálové charakteristiky) skelných laminátů, zkoušení výrobků z laminátů a možnosti využití laminátů obecně. V praktické části diplomové práce se zabývám problematikou stárnutí laminátu vli-vem prostředí ve kterém se vyskytuje. Jako prostředí byla zvolena voda, 30% kyselina sí-rová a teplo. Při zjišťování materiálových vlastností jako je modul pružnosti a mez pev-nosti, provádím ohybové, tahové a tlakové zkoušky. Následně dané výsledky porovnávám s výchozím stavem a pokusím se prokázat možnou aplikaci bimodulární teorie pro dané lamináty.
URI: http://hdl.handle.net/10563/818
Datum: 2006-05-29
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Studijní obor: Konstrukce technologických zařízení
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 2934


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
horký_2006_dp.pdf 1.349Mb PDF Zobrazit/otevřít
horký_2006_vp.doc 36.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
horký_2006_op.doc 46Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet