Realizace řídicího systému pro umělou líheň bažantů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Realizace řídicího systému pro umělou líheň bažantů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Sobolík, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:30:39Z
dc.date.available 2010-07-17T10:30:39Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8206
dc.description.abstract Cílem této práce bylo navrhnout a plně realizovat řídicí systém pro umělou líheň bažantů v Míškovicích u Holešova, která se skládá z pěti jednotek předlíhní a pěti jednotek dolíhní. Dále bylo nutné zajistit možnost vzdálené správy přes Internet a v případě poruchy možnost signalizace pomocí GSM modulu na definovaná mobilní čísla. cs
dc.format 60 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 12693867 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject brooder of the pheasant en
dc.subject brooder en
dc.subject pheasant en
dc.subject Míškovice en
dc.subject Hunting brooder association en
dc.subject PLC en
dc.subject programmable automat en
dc.subject resistance thermometer en
dc.subject humidity sensor en
dc.subject temperature sensor en
dc.subject PID en
dc.subject a regulation en
dc.subject measuring en
dc.subject MaR en
dc.subject ethernet en
dc.subject GSM en
dc.subject Internet en
dc.subject PC en
dc.subject modul en
dc.subject remote control en
dc.subject vizualization en
dc.subject principle incubation en
dc.subject pheasant en
dc.subject impeyan pheasant en
dc.subject solenoid en
dc.subject internet en
dc.subject Ethernet en
dc.subject umělá líheň bažantů cs
dc.subject umělá líheň cs
dc.subject bažant cs
dc.subject Míškovice cs
dc.subject Myslivecké líhňařské sdružení cs
dc.subject PLC cs
dc.subject programovatelný automat cs
dc.subject odporový teploměr cs
dc.subject čidlo vlhkosti cs
dc.subject čidlo teploty cs
dc.subject PID cs
dc.subject regulace cs
dc.subject měření cs
dc.subject MaR cs
dc.subject ethernet cs
dc.subject GSM cs
dc.subject Internet cs
dc.subject PC cs
dc.subject modul cs
dc.subject vzdálená správa cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject princip líhnutí cs
dc.subject bažant obecný cs
dc.subject bažant královský cs
dc.subject solenoid cs
dc.subject internet cs
dc.subject Ethernet cs
dc.title Realizace řídicího systému pro umělou líheň bažantů cs
dc.title.alternative Implementation of Control System for the Hatchery Pheasant en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Urban, Miloš
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to design and fully implement a management system for the hatchery pheasant, which consists of five units before-brooder and five units into-brooder. It was also necessary to ensure the possibility of remote administration via the Internet and in the event of failure of the possibility of using a GSM module signalization to defined mobile numbers. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12531
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A
local.subject řídicí systémy cs
local.subject umělé líhnutí cs
local.subject control systems en
local.subject artificial hatching en


Files in this item

Files Size Format View
sobolík_2009_dp.pdfBlocked 12.10Mb PDF View/Open
sobolík_2009_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
sobolík_2009_op.pdf 100.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account