Projekt efektivní vnější komunikace ve veřejném sektoru Zlínského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt efektivní vnější komunikace ve veřejném sektoru Zlínského kraje

Show full item record

No preview available
Title: Projekt efektivní vnější komunikace ve veřejném sektoru Zlínského kraje
Author: Chrastinová, Alena
Advisor: Mikuláštík, Milan
Abstract: Cílem této diplomové práce je zabývat se vnější komunikací Krajského úřadu Zlínského kraje s občany, který je jedním z orgánů Zlínského kraje. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou zpracovány literární poznatky, které se zabývají úlohou veřejné správy ve veřejném sektoru a problematikou její vnější komunikace. Informace jsem čerpala z odborných publikací týkajících se krajů, odborných publikací a časopisů zaměřených na komunikaci a z internetových stránek. Tím jsem stanovila výchozí podobu pro analytickou část práce. Praktická část práce je členěna na analytickou a projektovou. Analytická část je konkrétně zaměřena na Krajský úřad Zlínského kraje, její vnější komunikaci s občany a informační toky. V této části jsou zpracovány informace získané marketingovým výzkumem. Pomocí dotazníkového šetření byl proveden sběr dat. Výběrovým souborem byli občané, kteří přišli do styku s Krajským úřadem Zlínského kraje osobně nebo zprostředkovaně pomocí informačních toků. Cílem této části bylo zjistit stav současné vnější komunikace, její nedostatky a možnosti pro její zdokonalení. V projektové části jsou použity výsledky analýzy k vypracování návrhů směřujících ke zefektivnění vnější komunikace Krajského úřadu Zlínského kraje s občany. Je v ní naznačeno, jakým směrem by se měl úřad vydat, aby si prostřednictvím vnější komunikace zajistil dlouhodobou spokojenost občanů. Tyto návrhy jsou ekonomicky a časově zhodnoceny.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8308
Date: 2009-05-04
Availability: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2039
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: B 12362


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
chrastinová_2009_dp.pdfBlocked 5.818Mb PDF View/Open
chrastinová_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
chrastinová_2009_op.tif 146.0Kb TIFF image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account