Zhodnocení finanční situace společnosti Střechy 92,s.r.o. s využitím finanční analýzy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zhodnocení finanční situace společnosti Střechy 92,s.r.o. s využitím finanční analýzy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Obadalová, Iva
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:07:09Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:50Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8380
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním finanční analýzy společnosti Střechy 92,s.r.o. Cílem této práce je navrhnout určitá opatření pro zlepšení stávající finanční situace společnosti.Celá práce se sestává ze dvou hlavních částí.Teoretická část je zaměřena na literární rešerši, objasňující teoretické a metodické principy finanční analýzy. Analytická část pak obsahuje podrobné zpracování finanční analýzy společnosti Střechy 92,s.r.o. v letech 2005-2007. Práce závěrem vyúsťuje ve zhodnocení finanční situace a navržení konkrétních doporučení a opatření, které by mohly následně vést k budoucímu rozvoji společnosti. cs
dc.format 67 s., 9 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1515466 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2011
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové uka-zatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject finanční situace cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject accounting statements en
dc.subject absolute indices en
dc.subject difference indices en
dc.subject ratio indices en
dc.subject total indices en
dc.subject financial position en
dc.title Zhodnocení finanční situace společnosti Střechy 92,s.r.o. s využitím finanční analýzy cs
dc.title.alternative The evaluation of the financial position of the company Strechy 92,Ltd. with exploitation of financial analysis en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chodúr, Miroslav
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dealing with a financial analysis of the company Strechy 92, Ltd. The aim of the thesis is to suggest some particular measures to improve the company's current financial position. The whole thesis consists of two main parts. The theoretical part is focusing on a literary survey where the theoretical and methodical principles of the financial analysis are further explained. Subsequently, the analytical part is offering a detailed financial analysis of the Strechy 92, Ltd. from 2005 to 2007. In conclusion, the thesis results in the evaluation of the current financial position including the suggestions of the possible measures which could contribute to the future development of the company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12905
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
obadalová_2009_bp.pdfBlocked 1.445Mb PDF View/Open
obadalová_2009_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
obadalová_2009_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account