Analýza turistického ruchu na Zlínsku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza turistického ruchu na Zlínsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Malaníková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:10:51Z
dc.date.available 2010-07-17T13:10:51Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8510
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o oblasti Zlínsko a podává obraz o tom, jaká je situace turistického ruchu v této oblasti. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a definice z oblasti turistického ruchu. Praktická část, v které jsem využila jak sekundární, ale zejména primární údaje, zpočátku blíže specifikuje danou turistickou oblast a její zajímavosti a dále také udává některé statistické údaje. Ke konci práce je ze SWOT analýzy dané lokality a z průzkumu návštěvníků provedeno vyhodnocení současného stavu turistického ruchu na Zlínsku. Závěrečná část je věnována doporučení ke zlepšení situace v dané turistické oblasti. cs
dc.format 85 s., 13 s. příloh. cs
dc.format.extent 4331834 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject turistická oblast cs
dc.subject Zlínsko cs
dc.subject turistický ruch cs
dc.subject základní pojmy cs
dc.subject turistický ruch cs
dc.subject zajímavosti cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject statistické údaje cs
dc.subject vyhodnocení cs
dc.subject tourist area en
dc.subject Zlínsko en
dc.subject tourism en
dc.subject fundamental concepts en
dc.subject tourism en
dc.subject attractions en
dc.subject in-tazníkové in-vestigation en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject statistical data en
dc.subject evaluation en
dc.title Analýza turistického ruchu na Zlínsku cs
dc.title.alternative Analysis of tourism in the territory of Zlínsko en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Muchová, Simona
dc.date.accepted 2009-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the area Zlínsko and gives a picture of what is the situation of tourism in the area. The work consists the theoretical and practical parts. In the theoreti-cal section are described the basic concepts and definitions from the tourist-tion industry. The practical part, where I used as a secondary, but primary data in particular, at first will be specified the region and its tourist attractions, are also included statistical data and at the end is made evaluation of current state of touristm of Zlínsko from the SWOT analysis of the sites and research-questionnaire survey. In the final part I call recommendations to improve the situation in this tourist area. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11608
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
malaníková_2009_bp.pdfBlocked 4.131Mb PDF View/Open
malaníková_2009_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
malaníková_2009_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account