Klimakterické potíže a kvalita života ženy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Klimakterické potíže a kvalita života ženy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fremlová, Helena
dc.contributor.author Šašinková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:16:11Z
dc.date.available 2010-07-17T14:16:11Z
dc.date.issued 2009-06-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8635
dc.description.abstract Tématem mé závěrečné bakalářské práce jsou klimakterické potíže a kvalita života ženy. Práce se skládá ze dvou částí a to části teoretické a části praktické. V teoretické části se zabývám anatomií a fyziologií pohlavních orgánů ženy, klimakteriem a potížemi s ním spojenými. V této části vysvětluji a rozebírám výše uvedené termíny. Dále zde informuji o možnostech hormonální substituční terapie nebo nehormonální léčbě, změnách v psychice žen v tomto období a vhodném životním stylu. V části praktické zkoumám dotazníkovým šetřením informovanost žen v problematice klimakteria, ať už se jedná o vyskytující se potíže, jejich řešení, nebo také zjišťuji nejčastěji objevující se potíže u samotných respondentek a jak je ony samy řeší. Dále se zajímám o změnu kvality života v období klimakteria a možnosti využití preventivních opatření (ať lékařských nebo selfmonitoringu). cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 1493966 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject klimakterium cs
dc.subject menopauza cs
dc.subject premenopauza cs
dc.subject perimenopauza cs
dc.subject postmenopauza cs
dc.subject hormonální substituční terapie cs
dc.subject Climacterium en
dc.subject menopause en
dc.subject pre-menopause en
dc.subject peri-menopause en
dc.subject post-menopause en
dc.subject hormonal substitute therapy en
dc.title Klimakterické potíže a kvalita života ženy cs
dc.title.alternative The climacteric problems and the quality of the female life en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Havelka, Pavel
dc.date.accepted 2009-06-23
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with climacterical problems and the quality of woman's life. The thesis includes two parts: theoretical and practical ones. The theoretical part treats the anatomy and physiology of female genitalia, climacterium and problems connected with climacterium. In this part I describe and analyze all the expressions mentioned above. Then I consider changes of women's mood, possibilities concerning a hormonal substitute therapy or a non-hormonal treatment and I give advice concerning an appropriate lifestyle. In the practical part I use questionnaires to examine knowledge of women in climacterium and issues such as problems caused by climacterium, treatment of these problems. I also state the most common complications from which the informants suffer themselves, and I describe the way they solve their problems. Finally, I am interested in the change of the quality of life in the period of climacterium and the usage of preventive precaution (medical prevention or self-monitoring). en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 10941
dc.date.assigned 2009-02-05
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šašinková_2009_bp.pdf 1.424Mb PDF View/Open
šašinková_2009_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
šašinková_2009_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account